metshein.com

Java programmeerimine

94 OSALEJAT
KOOSTAMISEL

Kursuse eesmärgiks on täiendada õpilase programmeerimise oskusi, kasutades selleks objektorienteeritud programmeerimise (OOP) viisi. See tähendab, et programmi vaadatakse kui klasside kogumit, kus igal klassil on oma kindel ülesanne. Alustame algusest, kus teemade läbimisel tuleb lahendada konspektile tuginedes erinevaid ülesandeid. Kursuse lõpuks orienteerub Java programmeerimisega seotud põhimõistetega ja oskab luua lihtsamaid programme.

Eelteadmised

Kursuse edukaks läbimiseks on vähemalt kesktasemel arvutikasutusoskus ja läbitud mingisugune programmeerimise alustega seotud teema. Näiteks Javascript, Python, PHP vms

Teemad

 • Sissejuhatus ja paigaldamine
 • Hello World (muutujad)
 • Töötamine tekstiga
 • Numbrite maailm
 • Tsüklid FOR ja WHILE
 • Tingimuslaused
 • Massiivid
 • Mitmemõõtmelised massiivid
 • Klassid ja objektid
 • Meetodid
 • Pärimine
 • Paketid

Hinnangud

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

Keegi pole julgenud veel hinnata :)

TAKE THIS COURSE
 • FREE
 • Piiramatu
 • Course Badge
 • Course Certificate

Viimased postitused