metshein.com

Kursuse teemad

Excel 2010 – Ülevaade FREE 00:00:00
Excel 2010 – Tööga alustamine FREE 00:00:00
Excel 2010 – Kulisside taga FREE 00:00:00
Excel 2010 – Andmete sisestamine (HARJUTUS 1) FREE 00:00:00
Excel 2010 – Salvestamine ja printimine FREE 00:00:00
Excel 2010 – Lahtrite automaatne täitmine andmetega (HARJUTUS 2) FREE 00:00:00
Excel 2010 – Operatsioonid lahtritega FREE 00:00:00
Excel 2010 – Lahtrite ümbertõstmine ja kopeerimine FREE 00:00:00
Excel 2010 – Töö lehtede ja akendega (HARJUTUS 3) FREE 00:00:00
Excel 2010 – Valemite koostamine (HARJUTUS 4) FREE 00:00:00
Excel 2010 – Teksti sisaldavad valemid ja veateated FREE 00:00:00
Excel 2010 – Lihtsad funktsioonid (HARJUTUS 5) FREE 00:00:00
Excel 2010 – Lahtrinimede kasutamine FREE 00:00:00
Excel 2010 – Tabelite vormindamine FREE 00:00:00
Excel 2010 – Tingimuslik vormindamine FREE 00:00:00
Excel 2010 – Töö suurte tabelitega (HARJUTUS 6) FREE 00:00:00
Excel 2010 – Diagrammide tutvustus FREE 00:00:00
Excel 2010 – Diagrammide loomine FREE 00:00:00
Excel 2010 – Diagrammi kujundamine FREE 00:00:00
Excel 2010 – SmartArt diagrammid (HARJUTUS 7) FREE 00:00:00
Excel 2010 – Andmete kaitsmine FREE 00:00:00
Excel 2010 – Andmete valideerimine FREE 00:00:00
Excel 2010 – Andmete sorteerimine FREE 00:00:00
Excel 2010 – Andmete filtreerimine (HARJUTUS 8) FREE 00:00:00
Excel 2010 – Piltide ja jooniste lisamine (HARJUTUS 9) FREE 00:00:00
Excel 2010 – Programmi veebirakendus ja vihiku ühiskasutus FREE 00:00:00
Excel 2010 – Matemaatilised ja trigonomeetrilised funktsioonid (HARJUTUS 10) FREE 00:00:00
Excel 2010 – Statistilised funktsioonid (HARJUTUS 11) FREE 00:00:00
Excel 2010 – Loogikafunktsioonid (HARJUTUS 12) FREE 00:00:00
Excel 2010 – Tekstifunktsioonid (HARJUTUS 13) FREE 00:00:00
Excel 2010 – Otsingu- ja viitefunktsioonid (HARJUTUS 14) FREE 00:00:00
Excel 2010 – Kuupäeva- ja ajafunktsioonid (HARJUTUS 15) FREE 00:00:00
Excel 2010 – Rahandusalased funktsioonid (HARJUTUS 16) FREE 00:00:00
TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • Piiramatu

Viimased postitused