Audacity – heli salvestamine

Mis on Audacity?

Audacity on suurepärane tasuta helitöötlusprogramm, mida saab alla laadida nii Windowsile, Linuxile kui ka Mac’ile. Selleks mine aadressile www.audacityteam.org ja vali vastavalt oma operatsioonisüsteemile sobiv tarkvara. Audacity lubab meil kasutada mitmerealist helitöötlust, heli salvestamist, efektide kasutamist ja võimalust salvestada erinevatesse formaatidesse.

Heliga töötamiseks peab lisaks tarkvarale olema heli salvestamiseks mikrofon ja heli taasesitamiseks kõlarid või kõrvaklapid.

Lame MP3

Enne, kui edasi läheme, paigaldame arvutisse kohe ära Lame MP3 koodeki. Seda on vaja selleks, et saaksime heliklipid salvestada  mp3 formaadis. Mine aadressile https://lame.buanzo.org/#lamewindl ja lae alla viimane versioon. Paigaldamisel jäta meelde asukoht, kuhu selle paigaldasid. Vaikimisi pakutakse C:\Program Files (x86)\Lame For Audacity kataloogi.

Audacity käivitamine ja kasutajaliides

Programmi käivitamiseks vajuta Start nuppu ning sisesta: Audacity. Kui oled õige programmi leidnud, kliki programmi nimel.

audacity

See avab programmiakna, mille kasutajaliides on üpris lihtne:

 1. menüüriba
 2. heli salvestamise ja taasesituse nupud
  • space – mängib/peatab heliklipi
  • shift+space – kordab heliklippi
  • r – salvestus
  • shift+r – salvestus uuele rajale
 3. heli taasesitamise kiirus
 4. helitöötluse tööriistad
  audacity

  1. selekteerimine
  2. muudab helilõigu vaiksemaks/valjemaks
  3. suumi hästi lähedale ja saad iga amplituudi tippu muuta individuaalselt
  4. suum – parem klikk välja, vasak klikk sisse
  5. heliklipi lohistamiseks
 5. helitugevuse ja mikrofoni taseme indikaatorid
 6. helitöötluse tööriistad – antud tööriistad töötavad nagu tekstitöötluses selekteeri, lõika või kleebi.
 7. helitugevuse regulaatorid
 8. mikrofoni või heli väljundi seadistus valimine
 9. heliklipp “jookseb kaasa” aktiivse esituskohaga
 10. helitöötluse lõuend
 11. selekteerimise indikaatorid
 12. olekuriba

audacity

Esimese heliklipi loomine

Esimese harjutusena laseme arvutil tekitada kaks tooni:

 • DTMF tone –  (dual-tone multi-frequency) kahetooniline mitmesageduslik toon, mida kasutatakse raadiosides teatud käskude andmiseks
 • White noise – antud liiki müra on kogu sagedusspektri ulatuses ühesugune

Vali menüüst Generate>DTMF Tones…

audacity

Tooni genereerimise aknas määra tooni amplituud (amplitude), kestvus (duration) ja tooni ning tühjade vahemikkude suhe (tone/silence ratio). Ja kliki OK.

audacity

See peaks looma esimese raja koos toonidega. Vajuta tühikut (spacebar), et kuulata loodud tooni.

audacity

Antud aknas saab katsetada ka kohe suumimise tööriistu. Kogu projekti näed korralikult Ctrl+F vajutades. Aga loome nüüd kohe teise tooni ka. Oluline on jälgida, et esimene rada poleks aktiivne – tee klikk tühjal alal raja all.

Vali menüüst Generate>Noise... Avanenud aknas vali müra tüüp “White” ja amplituud 0,4 ning vajuta OK.

audacity

Loodetavasti oli ka sinu kursor heliklipi keskel ja uus klipp ei hakka algusest. See annab võimaluse kasutada Time Shift Tool tööriista tooni paika tõstmiseks.

audacity

Nüüd peaks koos olema huvitav “heli kollaaž”, mis vajab kindlasti salvestamist.

Audacity: heli salvestamine

Esimesena tuleb meil otsustada millisesse formaati me seda soovime. See jagatakse põhimõtteliselt kaheks. Üks võimalus on salvestada see nö. toorelt ehk kokkupakkimata (uncompressed) kujul (WAVE (.wav) ja AIFF(.aif, .ief)). Teine võimalus on fail kuidagi mõistlikul viisil kokkupakkimine (compressed) ja nii, et kvaliteedis langust ei kuuleks. Ja seda nimetatakse kompressiooniks, mille puhul eristatakse kahte tehnoloogiat:

 • kadudeta kompressioon (lossless compression)
 • kadudega kompressioon (lossy compression)

Kadudeta kompressioon

Kadudeta kompressiooni korral vähendatakse faili mahtu nii, et audio esialgset kuju saab alati taastada. See tähendab, et kvaliteedikadu ei ole. Põhimõtteliselt võiks seda võrrelda dokumendi kokkupakkimisel zipina. Ja lahtipakkimisel saadakse ikka sama tekstifail. Selline tehnika vähendab failimahtu kuni 50%. Tuntumad failiformaadid on MP4 (.mp4, m4a), Windows Media Audio (.wma), OGG (.ogg, .oga) ja FLAC.

Kasutatakse kohtades, kus on vaja väga head helikvaliteeti. Näiteks Blu-ray või DVD-Audio.

Kadudega kompressioon

Kadudega kompressiooni puhul eemaldatakse see osa, mida inimene nagunii ei taju. Kuid sellega muudetakse heli omadusi niivõrd, et see ei sarnane enam originaaliga. Lisaks üleliigse info eemaldamisega võetakse arvesse helifaili korduvad osad ning kuna helifail on lainelise omadusega, siis tehakse natuke ka natuke ennustustööd. Ning lõpuks saab nauditava helifaili, mille failimaht on päris väike.

Tuntumad formaadid on MP3 (MPEG-1, Audio Layer 3), WMA (Windows Media Audio) ja AAC (Advanced Aduio Coding). Näiteks ~30MB WAV fail suudetakse kokkupressida ~3MB MP3 failiks. Seega on võit kümnekordne. Seega on seda palju mugavam hoida ja jagada.

Bitikiirus

Helifaili kokkupakkimisega tekib juurde üks oluline parameeter bitikiirus (bit-rate). See näitab mitu kilobitti (kb) saab kasutada ühe sekundi audiofaili salvestamiseks. Populaarsemad suurused on 128, 256 või 320kbps (kilobits per second). Bitikiirus sõltub diskreetimissagedusest, diskreetimissuurusest ja kasutatavast koodekist. Suurem bitikiirus tähendab reeglina paremat kvaliteeti.

Bitikiiruse valikul saab tavaliselt valida kahe meetodi vahel:

 • muutumatu bitikiirus (CBR, constant bit-rate)
 • varieeruv bitikiirus (VBR, variable bit-rate)

Muutumatu bitikiiruse juures on valitud bitikiirus kogu faili ulatuses. Antud meetod on kiirem ja lihtsam, aga mahukam. Muutuva bitikiiruse juures aga muudetakse seda vastavalt vajadusele. Näiteks kõrgete helide puhul on see näiteks 256kbps aga madalate helide puhul näiteks 128kbps. Selline meetod on aeglasem aga pikemate helifailide puhul on failimaht väiksem. Kindlasti kuula oma teosed alati üle, et ei oleks üllatusi.

Heli salvestamine

Salvestame oma suurepärase toonide suurteose mp3 formaati. Selleks laadisime eelmises peatükis endale ära kenasti Lame MP3 koodeki ja loodetavasti mäletad selle asukohta. Vali nüüd programmi menüüst File>Export>Export as MP3.

audacity

Kui paigutasid enne koodegi vaikimisi kataloogi, siis leidis programm selle kenasti üles. Kui mitte, siis pead näitama kus see asub. Kui kõik hästi läheb, siis saad avanenud aknas lisada failile nime “Audio_harjutus01” ning valida soovitud seadmed. Kuna me selle klipiga kvaliteedi taga ei aja, siis sobivad vaikimisi seaded.audacity

Vajuta salvesta nupule. Programm tunneb huvi faili meta-andmete kohta. Juhul kui teed kellegagi koostööd, siis on soovitav võimalikult palju infot kirja panna. Lisame hetkel vähemalt “Track Title” rea.

audacity

Vajuta OK ja see salvestab su faili.

Heli salvestamine mikrofoniga

Selles peatükis salvestame oma kõne mikrofoni abil, normaliseerime, puhastame ja lisame taustamuusika.

Salvestuskeskkonna ettevalmistamine

Panen kirja mõningad tähelepanekud paremaks salvestamiseks:

 • veendu, et seadmed on korralikult ühendatud ning juhtmed ei oleks ripakil
 • parema tulemuse annab kindlasti väline helikaart ja korralik mikrofon. Võimalusel vali kardioid karakteristikuga mikrofon, mis salvestab võimalikult ühest suunast. Kõrvaklappide küljes olev mikrofon paiguta suu alla.
 • sisemine helikaart võib olla tundlik arvuti sisemisele mürale
 • pane tähele ümbritsevat keskkonda. Kas kuskil suriseb kliimaseade, õues kolistab prügiauto jne. Kõrvalda probleem või oota rahulikumat aega.
 • enne salvestamist võiks teada oma kõne eripärasid, näiteks on sul eriti rõhutatud konsonandid (kaashäälikud), ütled kogu aeg “ööö”, “äää” jne.

Arvatavasti toimuvad meie salvestused igal pool mujal, kui korralikus stuudios. Seega võiks teada, et siledad pinnad tekitavad kaja (seinad, aknad). Kaja vähendavad näiteks pehme mööbel, kardinad ja palju raamatuid. Paha ei tee ka näiteks “tekk ülepea” salvestusmeetod  või kui asutad mikrofoni lauale, siis pane selle alla riidetükk.

Mikrofoni ühendamine

Mikrofone tuleb eri suuruses ja eri kujuga ning kõik tuleb kuidagi arvutiga ühendada. Uuri välja milline on ühendusliides ja ühenda mikrofon arvutiga. Tavaliselt on see tähistatud vastava ikooniga arvutikorpusel ja tihti roosa värviga.

audacity

Kui mikrofonil on ka sisselülitamise nupp, siis ära seda unusta. Järgmiseks veendume, et arvuti on mikrofonist aru saanud. Ava arvuti Control Panel>Sound. Avanenud aknas vali Recording ja vaata kas su mikrofon on nimekirjas ja aktiivne. Kui peaksid praegu sellesse rääkima, siis indikaator peab liikuma.

audacity

Ava nüüd Audacity ja lisa oma mikrofon nimekirja. Seejärel tee mikrofoni indikaatoril klikk ja kui mikrofon on ühendatud, siis see hakkab samuti liikuma.

audacity

Heli salvestamine

Nüüd aseta mikrofon kindlale alusele ja räägi normaalse tugevusega. Järgi samal ajal indikaatorit, et su valjemad helid jääks -6 ja -3 juurde. Kõik valjemad helid lõigatakse ära ja heli jääb inetu.

Kui oled valmis, siis vajuta Record (R) nupule. Enne kui rääkima hakkad, lase salvestada mõni sekund vaikust. Seejärel räägi rahulikult ja ilmekalt ning kui oled lõpetanud, siis las mikrofon salvestab mõni sekund vaikust.

Kui rääkimisel ajad sõnu sassi, siis ära satu paanikasse vaid korda lauset ja loe edasi. Hea salvestuse saamiseks tuleb algajal salvestada mitu korda.

audacity

Heli normaliseerimine

Nüüd tuleb oma heli läbi kuulata ja otsustada mis on vead. Kus räägid liiga valjult, kus krabistad paberitega, millal puhud mikrofoni peale jne. Esimene asi, mida teha võiks on heli normaliseerimine ehk muudame helitugevuse muutmine sobivaks. Selekteeri kogu heliklipp (Ctrl+A) ja vali menüüst Effect>Normalize…

audacity

See tähendab, et heli muudetakse võimalikult valjuks.

Heli puhastamine ja müra eemaldamine

Vaatame ja kuulame veel heli. Kui salvestus hakkab, siis on minu puhul mingi sabistamine ja mõningates kohtades on peale jäänud hingamine liiga tugevalt. Eemaldame kõige pealt müra. Selekteeri koht, kus peaks olema vaikus – näiteks algus või lõpp. Seejärel vali Effect>Noise Redaction…

audacity

Seejärel vali kogu klipp (Ctrl+A) ja vali uuesti Effect>Noise Redaction… Avaneb sama aken, kus saad valida, kui palju müra eemaldatakse. Mida rohkem eemaldad, seda hullemaks kvaliteet läheb. Pigem vähem kui rohkem. Kui valmis, siis vajuta OK.

audacity

Nüüd jäid hingamise kohad kenasti peale. Märgistan soovitud koha ja lisan vaikuse (Ctrl+L)

audacity

Taustamuusika lisamine

Lisame oma heliklipile muusika, mille leiame siit http://freemusicarchive.org. Impordime selle projekti File>Import>Audio…

audacity

Kui lisatud muusika on liiga pikk, siis märgista ja kustuta ülejäänud ära (kasuta Delete klahvi).

Järgmiseks muudame heli vaiksemaks kohtades, kus me ei räägi. Selleks vali Envelope tool tööriist ning kliki pildil näidatud kohtades ja lohista need väiksemaks.

audacity

Salvesta fail Audio_harjutus02.mp3

0 responses on "Audacity - heli salvestamine"

  Jäta sõnum/küsimus

  Meist

  metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

  metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

  Kontakt: kliki siia

  Hetkel õpivad:

  There are no users currently online

  Kontrolli tunnistust

  Tööribale