Kursuse teemad

SolidEdge ST4 – Sissejuhatus masinprojekteerimisse FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Masinprojekteerimise ajalugu ja põhimõisted FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Siemens Solid Edge tutvustus FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Programmi kasutajaliides FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Jooniste loomine FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – jooniste loomine (Harjutus 1) FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Indikaatorid ja geomeetrilised sidemed (Harjutus 2) FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Jooniste mõõtmestamine (Harjutus 3, Harjutus 4) FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Joonistega manipuleerimine (Harjutus 5) FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – ÜLESANDED 1-5 FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Kolmemõõtmelisuse (3D) lisamine (Harjutus 6, Harjutus 7) FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Objektidega manipuleerimine noolratta abil FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Töötamine kolmemõõtmeliste detailidega FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Harjutus 8, Harjutus 9 FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Avad ja mustrid (pattern) FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Töö plastmassdetailidega FREE 00:00:00
SolidEdgeST4 – Harjutus 10, Harjutus 11 FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Kehade loomine mööda joont (Harjutus 12) FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Keermed ja vedrud (Harjutus 13) FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – ÜLESANDED 6-12 FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Koostude konstrueerimine FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Harjutus 14, Harjutus 15 FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Koostu tükeldamine FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Jooniste vormistamine (kirjanurk) FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Jooniste loomine FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Mõõtmete kandmine joonisele FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – Harjutus 16 FREE 00:00:00
SolidEdge ST4 – ÜLESANDED 13-14 FREE 00:00:00
TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • Piiramatu

Viimased postitused