After Effects – Animatsiooni loomine (Harjutus 02)

Mis on animatsioon

Animatsioon on illusioon, kus kuvatakse järjestikku üksteisest natuke erinevaid pilte. Illusioon seisneb selles, et inimsilm jätab pildi mõneks ajaks “meelde” ja kui pilte on sekundis 16 (kaadrit sekundis ehk fps), siis tajume seda sujuva liikumisena. Filmide puhul jääb see 24-29fps juurde.

Lühikese animatsiooni ajalooga võid tutvuda siin: https://metshein.com/index.php/multimeedia/adobe-flash-animatsioonid/417-02-flash-animatsiooni-ajalugu

Võiks öelda, et animatsioonid moodustavad After Effecti õppimises lõviosa. Animeerime graafikat, kaameraid, 3D, tekste, taustasid, efekte jne. Vaatame millised on tehnilised võimalused animatsiooni loomiseks ning kõige selle juures võtame arvesse Disney 12 animatsiooni põhimõtet.

Animatsiooni liigid

Animatsioone saab liigitada mitmeti. Kõige üldisem liigitus võiks olla selle valmimise tehnika järgi.

 • Traditsiooniline animatsioon
  • Lühifilmid
  • Täispikkfilmid
  • Rotoskoop
  • Live-action/animation
 • Stoppkaader animatsioon
  • Nukufilm
   • Ümarnukkanimatsioon
   • Lamenukkanimatsioon
   • Siluettanimatsioon
  • Piksillatsioon
 • Arvutianimatsioon
  • 2d animatsioon
  • 3d animatsioon

Traditsiooniline animatsioon

Traditsiooniliseks animatsioon on, kus kunstnik joonistab kõik kaadri haaval tselluloid paberile (cel). Valminud kaadrid skännitakse või pildistatakse ning monteeritakse arvutis. Kindlasti ei tähenda see seda, et kunstnik ei võiks joonistamiseks kasutada mõnda arvutiprogrammi, kuid põhimõte jääb ikka samaks. Meeskonna puhul loovad peakunstnikud ainult põhikaadrid (keyframe). Vahekaadrid, mis lisavad animatsioonile sujuvust jääb nende abiliste hooleks.

Lisaks sellele, et traditsioonilises animatsioonis on hakatud kasutama arvuteid, siis enne seda hakati kasutati rotoskoop tehnikat (rotoscoping). See tähendab seda, et aluseks võetakse film ja kaadrid kopeeritakse paberile.

Rotoskoop näide: http://www.youtube.com/watch?v=izq0jlybch0

Traditsioonilise animatsiooni alla liigitatakse ka veel nn. live-action/animation, kus omavahel ühendatakse film ja klassikaline animatsioon. Näiteks “Space Jam” (1996).

Stoppkaader animatsioon

Stoppkaader (stop motion) animatsioon on tehnika, mille puhul luuakse animatsioon reaalsete asjadega ümber meie. Iga kaader pildistatakse eraldi ning järjestikku pilte kuvades luuakse animatsiooni efekt. Näiteks kasutatakse seda nukufilmide puhul.  Sõltuvalt sellest, mida animeeritakse saame luua eritüüpi animatsioone. Näiteks siluett -, lamenukk- ja ümarnukkanimatsioon. Omaette huvitavaks animatsiooniliigiks on kujunenud piksillatsioon, kus animeeritakse stoppkaadertehnika meetodiga inimest.

Näide: http://www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShhmY

Kuna iga kaader on pildistamise ajal liikumatu, siis puudub liikumise ajal tekkiv udusus (motion blur). Selle saavutamiseks on loodud go-motion tehnika. Meetodid selle saavutamiseks:

 • vaseliin – vaseliin määriti kaamera läätsele ja puhastati jälle pärast pildi tegemist. Pole võibolla kõige parem meetod aga sellist tehnikat kasutati filmides “Star Wars: A New Hope” ja “Terminaator”.
 • mudeli liigutamine – mudelit liigutati pildistamise ajal ja saadi kerge hägusus. Puuduseks oli, et tuli olla üliettevaatlik, et ei liigutataks liiga palju
 • laua raputamine – pildistamise ajal raputatakse aluspinda. Seda tehnikat kasutati näiteks  animatsioonis “Wallace and Gromit: The Curse of the Were-Rabbit’i”.

Tänapäeval liigutatakse mudeleid arvutite abil, mis pildistavad ka kogu liikumise. Kui stoppkaadrid on tehtud, siis tehakse uuesti protsess läbi ja pildistatakse liikumise pealt, mis annabki liikumise udususe.

Arvutianimatsioon

Arvutianimatsiooniks saab nimetada igasugust animatsiooni mis on loodud arvutiga. Arvutid annavad ja lisavad animatsioonidele palju juurde. Põhimõtteliselt võiks arvutianimatsioonid jagada kaheks – 2D ja 3D

2D animatsioon

Kahemõõtmeliste animatsioonide puhul saab kasutada nii raster- kui vektorgraafikat. See on lähedane klassikalisele animatsioonile, kuid enamus protsesse on automatiseeritud ja kõike animeerimise trikke ei pea teadma. Antud moodulis hakkame looma animatsioone Adobe Flash programmi abil, kuid neid on veelgi. Kahjuks on enamuses just tasulised programmid.

2D animatsiooni programmid:

 • Adobe Flash
 • Adobe Photoshop
 • Toon Boom Studio
 • Pencil
 • Monkey Jam (tasuta)
 • Anime Studio

3D animatsioon

Kolmemõõtmeline animatsioon võimaldab meil animeerida ruumiliselt. 3D animatsioon nõuab rohkem nii arvutilt kui animatsioonide loojalt. 3D animatsioon eeldab kogu keskkonna modeleerimist, animeerimist, tekstuurimist, renderdamist ja montaazi. Kolmemõõtmeline animatsioon nõuab täiesti omaette teemat ja mille kallale ma peagi asun. Aga seni võid tutvuda 3D programmidega ning leida endale ja rahakotile sobiv. Minu soovitused:

Multifilmide loomiseks ja animeerimiseks

 • Blender (tasuta)
 • Maya
 • 3ds Max
 • Cinema 4D

Tehniliste detailide loomiseks ja animeerimiseks

 • SketchUp (tasuta)
 • Solid Edge
 • Solid Works
 • Renderdamiseks
 • Kerkythea (tasuta)
 • VRay

Pikem nimekiri programmidest: http://en.wikipedia.org/wiki/3D_computer_graphics_software

Harjutus 2 – võtme- ja vahekaadrid

Teeme siis ühe lihtsa arvutianimatsiooni. Lae alla vajalikud failid:

Impordi failid projekti aknasse (Ctrl+I). Me räägime vektori failidest hiljem aga importimisel jällegi, et valik oleks Import As: Footage

Loo uus kompositsioon (Ctrl+N). Selle seadistused hetkel nii olulised ei olegi, aga ühtsuse mõttes võime hoida need sarnased.

Lohista mõlemad failid ookean.ai ja allveelaev.ai. Lohista ookean alumiseks ja lukusta kiht.

Hetkel on seadete järgi valitud animatsiooni pikkuseks 20sek. Aga hetkel meil pole seda kõike vaja – muudame aktiivset töötsooni (Work Area) umbes ~5sek. Selle muutmiseks haara töötsooni servast kinni ja lohista väiksemaks.

Panen kirja ka mõned töötsooniga töötamise lühikäsud:

 • N – paigutab töötsooni lõpu hetkel aktiivse ajani
 • B – paigutab töötsooni alguse hetkel aktiivse ajani
 • Ctrl+Alt+B – muudab töötsooni aktiivse kihi pikkuseni
 • Shift+Home – viib kursori töötsooni algusesse
 • Shift+End – viib kursori töötsooni lõppu
 • topeltklikk – taastab töötsooni pikkuse

Nii klassikalise kui ka arvutianimatsioonide loomisel kasutatakse võtmekaadreid (keyframe). See on kaader, millega määrame objekti täpse asukoha, suuruse, värvi vms kindlal ajahetkel. Programm loob animatsiooniks vajalikud vahekaadrid (inbetweening) ise. Vahekaadrid muudavad parameetrid ühest olekust teise.

Vali selekteerimise tööriist Selection Tool , kliki allveelaevale ja tõsta see ekraani vasakusse serva.

Kui me klikime nüüd allveelaeva kihil olevale kolmnurknoolele, siis see avab kihi Transform parameetrid mida on meil võimalik muuta või siis antud juhul ka animeerida.

 • Anchor Point – tugipunkt, mille ümber toimub objekti pööramine ja selle punkti järgi toimub animeerimine. Väärtused antakse objekti vasakust nurgast.

  Seda parameetrit saad muuta ka Pan Behind tööriista abil
 • Position – positsioon, määrab objekti asukoha ekraanil. Väärtused antakse ekraani vasakust nurgast kuni objekti tugipunktini.
 • Scale – mastaap/suurus ehk saab muuta objekti suuremaks või väiksemaks. NB! rastergraafika suuremaks tegemine ei ole soovitatav.
 • Rotation – pööramine, mis toimub ümber tugipunkti. Esimene arv näitab pöörete arvu ja teine kindlat nurka. Näiteks väärtus 2x +180,0o kraadi, teeb 2,5 pööret.
 • Opacity – läbipaistvus

Meie tahame animeerida allveelaeva asukohta ja seepärast jälgime Position rida. Veendu, et playhead oleks montaaži paneeli ajatelje alguses 0:00 ja siis kliki Position parameetri stopperi ikoonil. See lisab ajateljele esimese võtmekaadri (keyframe).

See tähendab, et sellel ajahetkel asub allveelaev selles asukohas ekraanil. Vii nüüd playhead aktiivse tööala lõppu (Shift+End) ja lohista allveelaev Selection Tool  abil edasi. Näete, kui olete juba stopperi ikooni aktiveerinud ja muudate selle parameetri väärtust, siis lisatakse uus võtmekaader automaatselt.

Ekraanil on näha nüüd üht punktiirjoont, mis on programmi poolt loodud vajalikud vahekaadrid (inbetweening). Kui vajutada tühikut, siis peaks toimuma animatsioon ühes võtmekaadrist teise viie sekundi jooksul.

Kui uuesti stopperi ikoonile vajutada, siis see deaktiveeritakse ja animatsiooni ei ole. Võtmekaadreid on võimalik ka kustutada Delete klahviga ükshaaval, kopeerida või lohistamise abil muuta animatsiooni kiiremaks või aeglasemaks.

Hetkel lohistasin võtmekaadrit vasakule, et sama animatsioon toimuks kiiremini. Kuna päriselus tekitab objektide liikumine udusust (motion blur), siis võiks selle ka sisselülitada. Kui animatsioonikihte oleks rohkem, siis tuleks ka nendel eraldi seda teha. Kui kihi liikumishägu valikut näha pole, siis kliki kihtide all olevat nuppu Toggle Switches/Modes. Kui oled määranud millised kihid kasutavad liikumishägu, siis tuleb see sisselülitada nö pealülitist ‘Enable Motion Blur for all layers‘.

Muudame natuke animatsiooni. Viime playhead kursori kahe võtmekaadri vahele ja tõstame allveelaeva ülespoole.

Nüüd loodi uus võtmekaader automaatselt, teeb meie allveelaev  hoopis huvitamat sõitu. Seoses sellega on nüüd näha võtmekaadrite kontrollpunkte. Neid liigutades saame muuta animatsiooni trajektoori.

Loodud animatsioon on vaikimisi võtmekaadrite vahel sujuv. Juhul kui on vaja trajektoori äkitselt muuta, siis hoia kontrollpunkti muutmisel all klahvi Alt.

Sama trajektoori pealt on võimalik muuta ka võtmekaadrite asukohta. Haara võtmekaadrist ja lohista soovitud kohta. Hetkel lohistame nii algus- kui lõppvõtmekaadri ekraani nähtavast alast eemale.

Viimase asjana soovime, et allveelaev jälgiks animatsiooni trajektoori. Jälgi, et allveelaev oleks aktiveeritud ning vali menüüst Layer>Transform>Auto Orient… Avanenud aknast vali Orient Along Path

Imeliku jonksu tegime küll sisse, aga animatsioon peaks valmis olema.

Salvesta H.264 formaadis.

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Kontrolli tunnistust

Tööribale