Excel 2010 – Diagrammide tutvustus

Excel võimaldab arvulisi andmeid kuvada graafiliselt – diagrammide ehk arvjooniste abil. Arvutustele see otseselt midagi juurde ei anna, kuid kui on vaja koostada aruandeid või esitlusi on see ideaalne võimalus. Kuna tegmist on üpris mahuka teemaga, siis jagan selle mitme peatüki vahel.

Alustame sellest, et vaatame, millised on hea diagrammi koostamise aluseks, millised diagrammi tüübid on tänapäeval kasutuses, mis on standardse diagrammi osad, kuidas diagrammi luua ja andmeid muuta, diagrammi vormindamist ja kopeerimist teise dokumenti.

Hea diagramm

Hea diagrammi eelduseks on lihtsus:

 • ole täpne ja leia asja mõte
 • ära aja vormindamisega asja kirjuks
 • kolmemõõtmelised ja piltidega diagrammid ajavad asja samuti keeruliseks
 • ära muuda diagrammi liiga väikseks
 • ära ürita kukvada kõiki andmeid ühes diagrammis
 • loobu diagrammist, kui andmeid on liiga vähe
 •  vali õige diagrammi tüüp

Diagrammi tüübid

Diagrammide liigitamiseks vastavalt kasutusele on erinevaid. Meie puutume kokku diagrammidega, mida kirjeldatakse vastavalt kasutatavate geomeetriliste kujundite järgi. Järgmistes peatükkides õpime Excel 2010’ga kaasatulevaid minigraafikuid ja SmartArt abil loodavaid organisatsiooni- ja protsessidiagramme.

 • tulpdiagramm – tegemist on kõige selgemas mõistes võrdlusdiagrammiga – võrreldakse vaid samalaadsete nähtuste vahelisi üldisi proportsioone. Tulpdiagrammi tunneb ära üksteise kõrval asetsevatest vertikaalsete ristkülikute järgi.
  233.jpg
  Kui asetame samale diagrammiväljale mitu lihtdiagrammi, nimetatakse seda liitdiagrammiks.
  234.jpg
 • joondiagramm – tegemist on dünaamikadiagrammiga, sest see näitab andmete muutumist ajas.
  235.jpg
 • sektordiagramm – näitab moodustavate andmete proportsionaalset suurust summasse. See diagrammitüüp illustreerib alati ühte andmeseeriat.
  236.jpg
  Kui tahate rõhutada mingit kindlat väärtust, on võimalik sektori lõike eemaldada
  237.jpg
  Selle diagrammi juurde võib lugeda ka rõngasdiagrammi, mis samuti näitab osa tervikusse. Erinevus ringdiagrammiga on ava ringi keskel.
 • lintdiagramm – sarnaneb tulpdiagrammile ja erineb selle poolest, et tulbad kuvatakse horisontaalselt
  238.jpg
 • kihtdiagramm – ühendab endas joon- ja tulpdiagrammi, kuvades suurust ajas muutuvana. Oluline on siin kogu hulga esitamine
  239.jpg
 • XY (punktdiagramm) – diagramm näitab suhteid numbriliste väärtuste vahel erinevates andmeseeriates või visandab kaks numbrigruppi üheks seeriaks xy-kordinaatides. Tavaliselt kasutatakse teaduslike andmete illustreerimiseks.
  240.jpg
  Punktdiagramm sarnaneb väga joondiagrammile. Kasuta joondiagrammi, kui andmeid saab kuvada ajalises järjestuses. Punktdiagrammi kasuta rohkem võrdlemiseks.
 • börsidiagramm – seda diagrammi kasutatakse eelkõige aktsiahindade kõikumiste kuvamiseks. Edukalt saab seda diagrammi kasutada aastatemperatuuride kasutamisel.
  241.jpg
Diagramme on päris palju, iga põhidiagramm jaguneb omakorda gruppideks ning saab kutsuda kuidas iganes. Kenad kokkuvõtted ja abimaterjalid leiad www.stat.ee koolinurgast või Riina Miljan’i poolt koostatud materjalidest.

Diagrammi osad

Et saaks diagrammidele esitada erinevaid nõudmisi, peame teadma, mis osadest diagrammid õieti koosnevad.

242.jpg

Nagu näete, koosneb diagramm päris paljudest osadest ning kõik need on muudetavad ja omaette vormindatavad. Diagrammide loomiseks pead jälgima, et kindlasti peavad olema esitatud järgmised osad

 • Pealkiri – iga diagramm peaks olema varustatud pealkirjaga ehk diagrammi tiitliga, mis ütleb selgelt, mida diagramm kuvada üritab.
 • Skaala – ühtlaste intervallidega, mitte liiga tihedalt
 • Telgede ja tähiste nimetused — tähise nimetus, olgu see arv või tekst, ei tohi teljest liiga kaugele ulatuda. Kui tähised on loogilised ja ühtemoodi mõistetavad, näiteks aastad 2006, 2007, jne, pole telje nimetust vaja.
 • Abijooned moodustavad koordinaatvõrgustiku, mis on mõeldud andmete lihtsamaks lugemiseks
 • Legend – kui andmeridu on rohkem, siis on ülioluline lisada leppemärkide seletus ehk legend.

Järgmises peatükis vaatame kuidas luua erinevaid diagramme.

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Hetkel õpivad:

There are no users currently online

Kontrolli tunnistust

Tööribale