Excel 2010 – Kuupäeva- ja ajafunktsioonid (HARJUTUS 15)

Kuidas Excel mõistab aega?

Kui me sisestame mingisse lahtrisse arvu (olgu selleks 111), siis Excelis mõistetakse seda kuupäevana alates lugemist aastast 1900 ja 1. jaanuarist, st. 20.04.1900. Veelgi enam, kui sisestame kuupäevaks arvu 111,111 saame tulemuseks 20.04.1900 2:39:50. Seega algajana ei tohiks kuupäeva sisestada arvuna.

Tehted kuupäevadega

Kahe ajahetke vaheks saame alati arvu. Näiteks ajahetke 21.01.2008 14:34:03 ja 20.04.1900 2:39:50 vaheks saame arvu 39357,4971130787. Edasi sõltub juba meist, millisel kujul me soovime saadud tulemust näha. Selleks kasutame kuupäevavormingut.

DATE

 =DATE(aasta,kuu,päev)

 • Moodustab kuupäeva kolmes eraldi lahtris olevast arvust.
 • Funktsioon DATE() on kõige kasulikum valemites, kus aasta, kuu ja päev on valemid, mitte konstandid.
 • Tulemus kuvatakse kuupäeva vormingus.
PäevKuuAastaKuupäev
2512200812.25.08 =DATE(E4;D4;C4)
2512200825. dets 08 =DATE(E5;D5;C5)
33122008jaanuar 2, 2009 =DATE(E6;D6;C6)

DATEDIF

Antud funktsioon on kasutaja eest peidetud, seega vihjeteksti ega abi kasutada ei ole.

 =DATEDIF(kuup1;kuup2;”intervall”)

 • Funktsioon arvutab kahe kuupäeva vahele jääva aja.
 • Võib näidata tulemusi päevades, kuudes, aastates
 • Esimene kuupäev on varasem, teine kuupäev on hilisem
 • “intervall” – näitab, mida tahetakse arvutada.
 • Võimalikud variandid:
  •     “d”    Päevi 2 kuupäeva vahel.
  •     “m”    Kuid 2 kuupäeva vahel.
  •     “y”    Aastaid 2 kuupäeva vahel.
  •     “yd”    Päevi 2 kuupäeva vahel nagu oleksid mõlemad kuupäevad samal aastal.
  •     “ym”    Kuid 2 kuupäeva vahel nagu oleksid mõlemad kuupäevad samal aastal.
  •     “md”    Aastaid 2 kuupäeva vahel nagu oleksid mõlemad kuupäevad samal aastal ja samal kuul.
Esimene kuupäevTeine kuupäevIntervalVahe
1. jaan 6010. mai 70days3782 =DATEDIF(C4;D4;”d”)
1. jaan 6010. mai 70months124 =DATEDIF(C5;D5;”m”)
1. jaan 6010. mai 70years10 =DATEDIF(C6;D6;”y”)
1. jaan 6010. mai 70yeardays130 =DATEDIF(C7;D7;”yd”)
1. jaan 6010. mai 70yearmonths4 =DATEDIF(C8;D8;”ym”)
1. jaan 6010. mai 70monthdays9 =DATEDIF(C9;D9;”md”)

YEAR

 =YEAR(kuup)
Eraldab kuupäevast aasta ja tulemus väljendatakse arvuna.

KuupäevAasta
25. dets 082008 =YEAR(C4)

MONTH

 =MONTH(kuup)
Eraldab kuupäevast kuu ja kuvatakse arvuna.

KuupäevAasta
25. dets 0812 =MONTH(C4)

DAY

 =DAY(kuup)
Mitmes päev kuus. Tavaliselt vormindatud arvuna, kuid on võimalik kuvada päeva nime, kasutades kohandatud vormingut ja koodi ddd või dddd

KuupäevPäev
31. dets 0331 =DAY(C4)
21. sept 08L 21 =DAY(C5)
21. sept 0821 =DAY(C6)

HOUR

 =HOUR(kellaaeg)
Eraldab ajaväärtusest tunnid.
Tulemus kuvatakse arvna vahemikus 0 kuni 23.

ArvuTund
21:1521 =HOUR(C4)
0,256 =HOUR(C5)

MINUTE

=MINUTE(kellaaeg)

Tagastab kellaajaväärtuses olevad minutid. Minut on täisarv vahemikus 0 kuni 59.

ArvMinuteid
23:34 21.09.0834 =MINUTE(D4)
09:15:00 PL15 =MINUTE(D5)
0,0228 =MINUTE(D6)
0,5228 =MINUTE(D7)
1,5228 =MINUTE(D8)

SECOND

=SECOND(kellaaeg)

Eraldab ajaväärtusest sekundid. Tulemus esitatakse täisarvuna 0 kuni 59.

NumberSekundid
21.sept.08 23:46:044 =SECOND(C4)
12:00:00 PL0 =SECOND(C5)
0,500 =SECOND(C6)
0,5124 =SECOND(C7)
1,5124 =SECOND(C8)

WEEKDAY

Näitab kuupäeva alusel, mis nädalapäevaga on tegemist. Tulemus kuvatakse numbrina.

=WEEKDAY(kuup,tüüp)
Tüüp: Näitab nädalapäevade järjestuse süsteemi.
1 : Pühapäev 1. Laupäev 7. päev
2 : Esmaspäev 1. Pühapäev 7. päev
3 : Esmaspäev 0. Pühapäev 6. päev.
Kui tüüpi ei ole määratud, kasutab Excel 1. tüüpi. Meile on oluline 2. tüüp.

KuupäevNädalapäev
P 20-apr-031 =WEEKDAY(C4)
E 21-apr-032 =WEEKDAY(C5)
T 22-apr-033 =WEEKDAY(C6,1)
K 23-apr-033 =WEEKDAY(C7,2)
N 24-apr-033 =WEEKDAY(C8,3)

TODAY

=TODAY()
Näitab kehtivat kuupäeva vastavalt maa standardile

Täna
21. sept 08 =TODAY()

NOW

=NOW()
Näitab kuupäeva hetkeajaga

Hetkeaeg
23:52 21.09.08 =NOW()

Tehted kuupäevadega

Näide 1 – kuupäev 3 päeva hiljem

411

Näide 2 –  kuupäev 3 kuud hiljem

412

Näide 3 – kõne maksumus 5sek täpsusega

 • =MINUTE() leiab minutite arvu
 • =SECOND() leiab sekundite arvu
  • =CEILING() ümardab arvu 5 või 0ni
 • Kõne hinna arvutaisel arvestatakse sekundi maksumust

413

Näide 4 – isikukoodist sünniaja leidmine

414

Kuupäeva- ja kellaajafunktsioonid

FunktsioonKirjeldus
DATEAnnab vastuseks kindla kuupäeva järjenumbri.
DATEVALUETeisendab tekstivormis kuupäeva järjenumbriks.
DAYTeisendab järjenumbri kuupäevaks.
DAYS360Arvutab kahe kuupäeva vahelise päevade arvu 360-päevase aasta alusel.
EDATEAnnab vastuseks alguskuupäevast näidatud arvu kuude võrra varasema või hilisema kuupäeva järjenumbri.
EOMONTHAnnab vastuseks määratud kuude arvu võrra hilisema või varasema kuu viimase päeva järjenumbri.
HOURTeisendab järjenumbri tunniks.
MINUTETeisendab järjenumbri minutiks.
MONTHTeisendab järjenumbri kuuks.
NETWORKDAYSAnnab vastuseks kahe kuupäeva vahele jäävate täistööpäevade arvu.
NOWAnnab vastuseks praeguse kuupäeva ja kellaaja järjenumbri.
SECONDTeisendab järjenumbri sekundiks.
TIMEAnnab vastuseks kindla kellaaja järjenumbri.
TIMEVALUETeisendab tekstivormis kellaaja järjenumbriks.
TODAYAnnab vastuseks tänase kuupäeva järjenumbri.
WEEKDAYTeisendab järjenumbri nädalapäevaks.
WEEKNUMTeisendab järjenumbri selle nädala numbriks, millesse aastas kuupäev langeb.
WORKDAYAnnab vastuseks näidatud kuupäevast määratud tööpäevade arvu võrra varasema või hilisema kuupäeva järjenumbri.
YEARTeisendab järjenumbri aastaks.
YEARFRACAnnab vastuseks alguskuupäeva ja lõppkuupäeva vahele jääva aastaosa suuruse täispäevade arvuna.

Harjutus 15

Lae alla fail harjutus15.xlsx

433

 

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Hetkel õpivad:

There are no users currently online

Kontrolli tunnistust

Tööribale