Excel 2010 – Rahandusalased funktsioonid (HARJUTUS 16)

Enimkasutavad finantsfunktsioonid

Kuna kõiki funktsioone on väga palju, siis vaatame näidete põhjal neid, mida enim kasutatakse:

  • PV – algkapital (present value; kui on tegemist sinu rahaga, siis tuleb lisada miinusega)
  • FV – lõppkapital (future value)
  • RATE – intressimäär
  • NPER – perioodide arv (number of periods)
  • PMT – perioodilise sissemaksu suurus (payment; kui on tegemist sinu rahaga, siis tuleb lisada miinusega)
  • TYPE – intervall, mille kohaselt makseid teostatakse (0 perioodi lõpp, 1 perioodi algus)

LÕPPKAPITALI LEIDMINE

FV(rate; nper; pmt; pv; type)

Ülesanne: Toomas paneb panka 50 000€. Panga intressimäär on 6% aastas (arvestatakse iga kuu ja sellepärast =6%/12). Lisaks paneb Toomasm panka iga kuu lõpus 1000 sääste. Kui palju on Toomasel pangas raha aasta pärast?

415.jpg
Vastus: 65 419,45€
NB! Intressimäära ja perioodide juures tuleb tähele panna järgmist:
– kui tehakse sissemakseid iga kuu näiteks nelja aasta jooksul ja intres on 12%, siis tuleb perioodiks arvestada 4*12 ning intressimääraks 12%/12.
– kui tehakse sissemakseid aastas korra nelja aasta jooksul ja intress on 12%, siis tuleb perioodiks arvestada 4 ja intressimääraks 12%

ALGKAPITALI LEIDMINE

PV(rate; nper; pmt; fv; type)

Ülesanne:

Kui palju peab Toomas praegu panka paigutama, et tema laps saaks järgneva 12 aasta jooksul (=12*12) iga kuu alguses pangast 500€ kooli raha. Intress on 8% aastas (=8%/12).
417.jpg
Vastus: -46 499,34€

PERIOODILISTE MAKSETE LEIDMINE

PMT(rate; nper; pv; fv; type)

Ülesanne: Toomas võttis pangast 10 000€ laenu intressiga 8% aastas. Laen tuleb tagasi maksta võrdsetes osadena iga kuu lõpus 10 kuu jooksul. Kui suur on igakuise tagasimakse suurus?

418.jpg

Vastus: -1 037,03€

PERIOODIDE ARVU LEIDMINE

NPER(rate; pmt; pv; fv; type)

Ülesanne: Kui kaua peab Toomas raha koguma, et saada kokku 10 000€, kui tal on hetkel pangas 1000€ ja iga järgneva kuu lõpus paneb ta panka 100€? Intress on 12% aastas.

419.jpg
Vastus: 60,1 kuud

INTRESSIMÄÄRA LEIDMINE

RATE(nper; pmt; pv; fv; type)

Ülesanne: Toomas võttis pangast 10000€ laenu. Laenu tagasi maksmiseks peab ta 4 aasta jooksul pangale maksma iga kuu lõpus 250€. Kui suur on igakuine intressimäär?

420.jpg
Vastus: 0,77%

MAKSEGRAAFIKU KOOSTAMINE

IPMT(rate; per; nper; pv; fv; type)
PPMT(rate; per; nper; pv; fv; type)

Ülesanne: Toomas ostab toote, mille hind on 17 600 kr. Järelmaksugraafiku koostab ta 1 aastale intressiga 1,6%. Koosta maksegraafik, kus on näidatud toote hind, intress ja kokkumakstav summa kuus.

jarelmaks

Kõik finantsfunktsioonid

FunktsioonKirjeldus
ACCRINTAnnab vastuseks perioodiliste intressimaksetega väärtpaberi kogunenud intressi.
ACCRINTMAnnab vastuseks intressi kandva väärtpaberi kogunenud intressi tagasimaksetähtajal.
AMORDEGRCAnnab vastuseks kulumi iga arvestusperioodi kohta, kasutades selleks kulumikoefitsienti.
AMORLINCAnnab vastuseks iga arvestusperioodi kulumi.
COUPDAYBSAnnab vastuseks päevade arvu intressiperioodi algusest arvelduskuupäevani.
COUPDAYSAnnab vastuseks arvelduskuupäeva sisaldava intressiperioodi päevade arvu.
COUPDAYSNCAnnab vastuseks päevade arvu arvelduskuupäevast järgmise intressiarvutuskuupäevani.
COUPNCDAnnab vastuseks järgmise intressiarvutuskuupäeva pärast arvelduskuupäeva.
COUPNUMAnnab vastuseks arvelduskuupäevast maksetähtajani maksmisele kuuluvate kupongide arvu.
COUPPCDAnnab vastuseks eelmise intressiarvutuskuupäeva enne arvelduskuupäeva.
CUMIPMTArvutab kahe perioodi vahel makstud kumulatiivse intressi.
CUMPRINCArvutab laenult makstud kahe perioodi vahelise kumulatiivse põhimakse.
DBAnnab vastuseks vara kulumi määratud perioodil, kasutades fikseeritud degressiivset kulumimeetodit.
DDBAnnab vastuseks vara kulumi määratud perioodil, kasutades topeltdegressiivset kulumimeetodit või mõnda muud teie määratud meetodit.
DISCAnnab vastuseks väärtpaberi diskontomäära.
DOLLARDETeisendab murdarvuna väljendatud hinna dollarites kümnendarvuna väljendatud hinnaks dollarites.
DOLLARFRTeisendab kümnendarvuna väljendatud hinna dollarites murdarvuna väljendatud hinnaks dollarites.
DURATIONAnnab vastuseks perioodiliste intressimaksetega väärtpaberi aastase kestuse.
EFFECTAnnab vastuseks efektiivse aastase intressimäära.
FVAnnab vastuseks investeeringu tulevase väärtuse.
FVSCHEDULEArvutab algse põhisumma tulevase väärtuse pärast liitintressimäärade rakendamist.
INTRATEAnnab vastuseks diskontovõlakirja intressimäära.
IPMTAnnab vastuseks investeeringu antud perioodi intressimakse.
IRRAnnab vastuseks rahavoogude sarja sisemise tasuvusmäära.
ISPMTArvutab investeeringu kindla perioodi jooksul makstud intressi.
MDURATIONAnnab vastuseks modifitseeritud Macauley kestuse eeldatava 100-eurose nominaalväärtusega väärtpaberi kohta.
MIRRAnnab vastuseks erinevate määrade alusel finantseeritud positiivsete ja negatiivsete rahavoogude sisemise tasuvusmäära.
NOMINALAnnab vastuseks aastase nominaalintressi määra.
NPERAnnab vastuseks investeeringu perioodide arvu.
NPVAnnab vastuseks investeeringu puhasnüüdisväärtuse, võttes aluseks perioodiliste rahavoogude sarja ja diskontomäära.
ODDFPRICEAnnab vastuseks hinna väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta juhusliku esimese perioodiga.
ODDFYIELDAnnab vastuseks väärtpaberi tulususe juhusliku esimese perioodiga.
ODDLPRICEAnnab vastuseks hinna väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta juhusliku viimase perioodiga.
ODDLYIELDAnnab vastuseks väärtpaberi tulususe juhusliku viimase perioodiga.
PMTAnnab vastuseks annuiteedi perioodilise makse.
PPMTAnnab vastuseks makse investeeringu põhisummalt antud perioodi kohta.
PRICEAnnab vastuseks hinna perioodilist intressi kandva väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta.
PRICEDISCAnnab vastuseks hinna diskonteeritud väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta.
PRICEMATAnnab vastuseks hinna intressi kandva väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta maksetähtpäeval.
PVAnnab vastuseks investeeringu nüüdisväärtuse.
RATEAnnab vastuseks intressimäära annuiteediperoodi kohta.
RECEIVEDAnnab vastuseks diskontovõlakirja eest tagasimaksetähtajal saadava summa.
SLNAnnab vastuseks vara lineaarse kulumi ühe perioodi kohta.
SYDAnnab vastuseks vara kumulatiivse kulumi määratud perioodi kohta.
TBILLEQAnnab vastuseks riigivõlakirja võlakirjaga võrduva tulususe.
TBILLPRICEAnnab vastuseks hinna riigivõlakirja nominaalväärtuse 100 euro kohta.
TBILLYIELDAnnab vastuseks riigivõlakirja tulususe.
VDBAnnab vastuseks vara kulumi määratud või osalisel perioodil, kasutades degressiivset kulumimeetodit.
XIRRArvutab sisemise tasuvusmäära järjestikuste rahavoogude puhul, mis ei pruugi olla perioodilised.
XNPVAnnab vastuseks puhasnüüdisväärtuse järjestikuste rahavoogude puhul, mis ei pruugi olla perioodilised.
YIELDAnnab vastuseks perioodilist intressi kandva väärtpaberi tulususe.
YIELDDISCAnnab vastuseks diskonteeritud väärtpaberi (nt riigivõlakirja) aastase tulususe.
YIELDMATAnnab vastuseks intressi kandva väärtpaberi aastatulususe tagasimaksetähtpäeval.

Harjutus 16

Lae alla fail harjutus16.xlsx

434.jpg

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Hetkel õpivad:

There are no users currently online

Kontrolli tunnistust

Tööribale