Excel 2010 – Salvestamine ja printimine

Kui töö on valmis, siis soovitakse Excel dokumenti salvestada või väljaprintida. Antud peatükis vaatame kuidas lihtsalt salvestada dokument oma arvutisse. Jah, Excel 2010 võimaldab salvestada erinevatesse pilveteenusega seotud veebirakendustesse ning neid jagada, kuid nendes jällegi edaspidi, kui Excel natuke rohkem selge on. Ja siin pöörame suuremat tähelepanu ka printimisele.

Salvestamine

Oma töö uuesti kasutamiseks või kellelegi jagamiseks on see vaja kindlasti salvestada. Ja mitte lihtsalt salvestada vaid õigesse kohta ja õige nimega! Tööle õige nime andmine lihtsustab hiljem endal või teie kaastöötajatel fail kiiresti üles leida. Faili salvestamisel pea meeles, et faili nimi ei ületaks 255 tähemärki :) ja ei kasutaks erisümboleid nagu / \ < > * ? ” | : jne

Töö salvestamiseks liigu menüüs Fail, mille alt leiad kaks käsku:

 • Salvesta
 • Salvesta nimega

52.jpg

Esimest korda salvestamisel pole vahet, kumma valid. Kuid hiljem, kui soovid aktiivset faili salvestada siis vali Salvesta või vajuta kiiresti klaviatuuril Ctrl+S. Juhul, kui soovid aktiivset faili salvestada uue nimega, vali Salvesta nimega (F12) ning avaneb salvestamise aken, kus saad valida salvestuskoha ning saad lisada uue faili nime.

53.jpg

Vaikimisi pakutakse Excel 2010 faililaiendiks xlsx.

Salvestamine parooliga

Microsoft Excel 2010 võimaldab salvestamisel kaitsta oma tööd parooliga. Aga kui tulevikus hakkad oma dokumente parooliga kaitsma, siis mõtle, kas on ikka vaja. Miks? Reeglina ei suudeta palju erinevaid paroole meelde jätta ning seepärast kahjuks kasutatakse samu paroole igal pool ja/või kirjutavad need kuhugi üles. Aga kui oled otsustanud dokumenti parooliga kaitsta, siis pea meeles:

 • parool on tõstutundlik, st. et suurtel ja väikestel tähtedel tehakse vahet
 • parooli maksimumpikkus on 15 tähemärki
 • ära unusta parooli, sest muidu ei saa dokumenti avada
 • ära kasuta erisümboleid / \ < > * ? ” | : jne
 • parooli võib dokumendi avamisel sisestada mitu korda, ilma et dokument blokeeritaks

Parooliga salvestamiseks vali salvestamine nagu ikka Fail>Salvesta nimega. Avanenud aknas ‘Salvesta’ nupu kõrval on valik Tööriistad>Üldsuvandid

54.jpg

Seejärel avatakse Üldsuvandite aken, kuhu saame lisada:

 • Avamisparool – lisades selle parooli, ei näe keegi faili sisu enne kui parool on õige. Kui soovid, et kasutaja näeks dokumenti aga muuta ei saa, siis jäta see väli tühjaks.
 • Muutmisparool – lisades parooli siia, siis kaitseme dokumenti muudatuste eest. Kui kasutaja on sisestanud avamisparooli ja muutmisparooli ei tea, siis ta näeb ainult dokumendi sisu aga midagi muuta ei saa.

55.jpg

Olles lisanud parooli(d), küsitakse kinnitust, et vältida vigu paroolis. Nüüd kui dokument uuesti avada, siis küsitakse parooli.

56.jpg

Salvestamine teistesse formaatidesse

Tihti on juhtumeid, kus dokument tuleks salvestada vanemasse xls (Excel 97-2003) või pdf versiooni. Või koguni veebilehena (html)! Iseenesest on see sama lihtne kui lihtsalt salvestamine. Ava menüüst Fail>Salvesta nimega ning avanenud aknas jälgi  Salvestustüüp valikut.
57.jpg
Vahel, kui kasutad mõnda dokumenti ikka ja jälle, siis on see otstarbekas salvestada mallina. Näiteks pead koostama arveid, mille põhi on kogu aeg sama. Sel juhul vali salvestustüübiks Exceli mall (*.xltx). Väga kasulik on see siis, kui faili kasutavad erinevad inimesed ning algfaili ei “rikuta” ära. Seda sellepärast, et mallina salvestatud failist tehakse alati uus fail.

Printimine

Printimine on nagu salvestamine, aga seda just paberile või näiteks kilele. Vaatame kuidas printida, millised on printimise seaded ning kus asuvad kasutaja jaoks peidus olevad päis ja jalus.

Printimiseks vali menüüst Fail>Prindi. See avab printimise akna, kus keskel asuvad kõik printimisega seotud seaded ja paremal näete kohe eelvaadet.

58.jpg

Kui oled valmis oma dokumenti printima, siis vali õige printer ja kliki nupul Prindi.

59.jpg

Selekteeritud ala printimine

Teatud osa dokumentis printimiseks tuleb sul esmalt soovitud osa hiirega ära selekteerida.

60.jpg

Seejärel vali menüüst Fail>Prindi ning Sätted>Prindi valik

61.jpg

Printimisega seotud

Veel seadeid printimiseks asuvad Printimise paneeli alumises servas Lehekülje häälestus

62.jpg

See avab vastava akna, kus saate määrata:

 • lehekülje omadused
 • veeriste suurused (tühi ala paberi servast sisuni)
 • päise ja jaluse sisu
 • töölehe printimise seaded
63.jpg
Antud teema on tihedalt seotud Exceli lehekülje seadetega ja seepärast kavatsen sellest täpsemalt rääkida vastavas teemas. Seni edukat iseseisvalt uurimist.

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Hetkel õpivad:

There are no users currently online

Kontrolli tunnistust

Tööribale