Excel 2010 – Tabelite vormindamine

Oma õpingute alustamisel muutsime Exceli seadistusi nii, et meie dokumendi põhivorminguks on font TimesNewRoman ja suurusega 12. See tähendab, et igal dokumendil on juba mingisugune vormindus. Selles peatükis vaatame järgmisi teemasid:

 • veeru laiuse muutmine
 • rea kõrguse muutmine
 • teksti vormindamine
 • tausta värvimine
 • äärised
 • sisu paigutamine
 • lahtrite ühendamine
 • arvu vorming

Need on nö tavalised vormingud, et andmed oleksid kenamad ja silmale lihtsamini haaratavad. Kuid järgmisest peatükist leiad ka juhised kuidas luua vastavalt tingimustele vormindust ning kuidas vormindada tervet tabelit korraga.

Veeru laiuse muutmine

Veeru laiust mõõdetakse selle järgi, mitu tähemärki lahtrisse mahub. Vaikimisi on laiuseks 8,43 märki. Lahtri laiuse saate määrata 0-255 tähemärki. Juhul kui seate väärtuse nulliks, siis veerg peidetakse.

Nii veeru laiuse kui rea kõrguse saate määrata menüüst Avaleht>Lahtrid>Vorming.

176.jpg

Ise soovitan kasutada veeru laiuse muutmiseks hiirt.

 • Kindla veeru laiuse lisamiseks tee parem klikk veeru tähisel ja vali Veeru laius. Avanenud aknas lisa soovitud veeru laius.
  177.jpg178.jpg
 • Silma järgi veeru laiuse muutmiseks haara hiirega kahe veerutähise vahelt kinni ja lohista soovitud laiuseni.
  179.jpg
 • Veerulaiuse sobitamine vastavalt sisule – tee topeltklikk kahe veeru tähise vahele.

Rea kõrguse muutmine

Rea kõrgust seevast mõõdetakse punktides (1p ~ 0,035mm). Vaikimisi reakõrguseks on 12,75 punkti. Punktide vahemik, mida saate määrata on 0-409. Rea kõrgust saate samamoodi muuta nagu veeru laiust:

 • parem klikk reatähisele ja vali rea kõrgus
 • lohistades hiirega reatähiste vahel
 • tehes topeltkliki reatähiste vahel

Teksti vormindamine

Põhilised tekstivorminduse seaded leiad Avaleht>Font grupist
180.jpg
181.jpg

Juhul kui soovid näiteks muuta indekseid või teksti läbikriipsutada, siis kliki Fondi grupi all nurgas olevale nupule https://metshein.com/images/stories/excel2007eesti/63.gif ning avanenud akna Font seksioonist leiad soovitud seaded.

182.jpg

Üla- või allindeksina teksti sees vormindamisel tuleb ära märgistada ainult soovitud sümbol.

183.jpg

Tausta värvimine

Lihtsalt tausta värvimine suvalise värviga oli lihtne. Aga kui soov oleks tausta värvida astmikvärviga või lausa mõne mustriga, siis selekteeri lahtrid ja kliki Font grupi alla paremasse nurka https://metshein.com/images/stories/excel2007eesti/63.gif.

Avanenud aknas vali Täida. Siit leiad kõikvõimalikud värvid, täiteefektid (astmikvärvid) ja tööriistad mustri lisamiseks.

184.jpg

Äärised

Execli taustaks olevad halle lahtri jooni (äärised) ei prindita. Aga lahtrijoonte nähtavaks tegemiseks tuleb need lisada. Enne lisamist pead selekteerima lahtrid, mille ümber soovid ääri lisada. Äärised leiadAvaleht>Font grupist.

185.jpg

Kõik need äärised teevad nii nagu tekst kõravl ütleb. Näiteks Allääris, lisab selekteeritud lahtrite alla äärise. Üks sagedamini kasutatav on Kõik äärised, mis muudab kõik jooned selekteeritud alas nähtavaks.

186.jpg

Juhul, kui on vaja ääriseid vormindada – näiteks punane ja punktiir, siis jälgi ääriste menüü alumist osa“Joonista äärised”.

187.jpg

Kui oled kujundusfailid valinud, siis vali nupp Joonista ääris, mis võimaldab hiire abil ääriseid ükshaaval lisada. Kogu ruudustiku märkimiseks soovitan kasutada nuppu Joonista äärise kordinaatvõrk.

188.jpg

Joonista ääris nupu abiga saad joonistada ka diagonaale. Järgmises näites on kasutatud väikest trikki: ‘hind” on tühikutega liigutatud paremale, Alt+Enter abil on liigutud uuele reale ja lisatud sõna ‘toode’. Ja loomulikult on lahtri kõrgust muudetud.

189.jpg

Ääriste kustutamiseks ükshaaval kasuta valikut Kustuta ääris või selekteerid soovitud vahemiku ja valid menüüst Ääriseta.

Sisu paigutamine

Excel saab kenasti hakkama ka teksti paigutamisega lahtris ning lisaks saab määrata ka teksti suuna. Nagu mäletate, paigutatakse tekstid vaikimisi vasakule ja numbrid paremale. Ja kui muudame rea kõrgust, siis näeme et lahtri alumisse ossa.

190.jpg

Lahtri sisu joondamiseks üles, alla keskele või vasakule, keskele, paremale saad muutaAvaleht>Joondus paneelilt.

191.jpg192.jpg

Teksti suund

Samast Joonduse grupist leiad ka Suund nupu, mille abil saad mugavlt muuta teksti suunda.

193.jpg

Lahtrite ühendamine

Lahtrisse ühendamiseks selekteerime soovitud lahtrid ja klikime nuppu ‘Ühenda ja joonda keskele’ 194.jpg.

195.jpg

Arvu vorming

Arvude sisestamisel üritab Excel “arvata”, millist tüüpi arvu üritate sisestada – näiteks kuupäev, murd, protsent jne. Kuid vahel on Excel liiga tark ja vormindab arvu vastupidiselt sinu soovile. Sel juhul märgista soovitud lahtrid ning tee oma valik.

196.jpg

 • Üldine – vaikevorming. Kasuta teiste vormingute eemaldamiseks
 • Arv – kasutatakse arvude üldiseks kuvamiseks. Vaikimiseks kuvatakse kaks komakohta
 • Valuuta – kasutatakse rahaväärtuste lisamiseks. Vaikimisi kasutatakse veel kroone. Selle muutmiseks eurodeks pead muutma Windowsi valuuta seadeid
 • Raamatupidamine – teeb sama mis  Valuuta vorming, kuid selle abil joondatakse arvud komakoha järgi
 • Lühike ja pikk kuupäev – vormindab lahtri sisu kuupäevana. Lühike kuupäev kuvab 06.11.1980 ja pikk kuupäev vastavalt 6.november 1980
 • Kellaaeg – määrab lahtri sisu kellaajana 12:43:59
 • Protsent – kuvab arvu protsendina. Lahtris olev arv korrutatakse sajaga
 • Murd –  lahtri sisu kuvatakse murruna. Näiteks 0,5 kuvatakse ½
 • Teaduslik – siin kuvatakse arv eksponentsiaalses tähistuses, asendades osa arvust valemiga E+n, kus E (mis tähistab eksponenti) korrutab eelneva arvu kümnega astmes n. Näiteks 1,23E+10
 • Tekst – lahtri sisu vormindatakse tekskina, isegi kui lahter sisaldab arve.
 • Veel numbrivorminguid…- siin on võimalus kohandada oma vorminguid vastavalt soovil. Jälgides olemasolevaid koode, suudad kindlasti luua vastavalt omale soovile sobiliku vormingu

excel2010_197

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Hetkel õpivad:

There are no users currently online

Kontrolli tunnistust

Tööribale