Excel 2010 – Tekstifunktsioonid (HARJUTUS 13)

Lisaks arvudele ja arvutamistele on Excelis võimalik opereerida ka tekstidega. Excelis on hulk funktsioone, mis teevad tehteid tekstidega. Tekstifunktsioonidega saab eraldada teksti osi, otsida sõnu, eraldada sõnadest üksikuid tähti, kustutada liigseid tühikuid, muuta väiketähti suurtähtedeks ja vastupidi.

Tekstiosade liitmine

Tekstandmete jaoks on olemas ainult üks tehe – sidurdamine ehk tekstide ühendamine, mida tähistatakse märgiga  Tühikute lisamiseks pane see jutumärkide vahele.
tekstif4
Selle jaoks on loodud ka funktsioon =CONCATENATE(tekst1;tekst2;…)

Tähesuuruse muutmine

=PROPER(tekst)
Muudab tekstiväärtuse iga sõna esimese tähe suurtäheks.
tekstif1tekstif2
=UPPER(tekst)
Teisendab kõik teksti tähed suurtähtedeks.
=LOWER(tekst)
Teisendab kõik teksti tähed väiketähtedeks.

Tähemärkide arv sõnas või lauses

=LEN(tekst)
LEN väljastab märkide arvu otsitavas stringis

LEFT, RIGHT, MID

LEFT, RIGHT, MID – tagastavad sisestatud teksti lõigust vaskpoolsed, parempoolsed või keskmised märgid
=LEFT(tekst;[märkide arv])
=RIGHT(tekst;[märkide arv])
=MID(tekst;algusnr;märkide_arv)

märkide_arv on eraldatavate märkide arv. Kui see LEFT ja RIGHT funktsioonides ära jätta, eeldatakse selleks vaikimisi 1. algusnr määrab, mitmendast sümbolist alates tekst eraldada.

tekstif4

FIND

=FIND(otsitav_tekst;kogu_tekst;mitmendast_märgist otsida)

=FIND(“M”,”Mirjam Maasik”) annab väärtuseks 1
=FIND(“m”,”Mirjam Maasik”) annab väärtuseks 6
<=FIND(“M”,”Mirjam Maasik”,3) annab väärtuseks 8

tekstif5

SUBSTITUTE

Asendab tekstistringis oleva teksti uue tekstiga.
=SUBSTITUTE(tekst; vana_tekst; uus_tekst; esinemisjuhu_nr)

  • Tekst – tekst või viide teksti sisaldavale lahtrile, milles soovite märgid asendada
  • Vana_tekst – tekst, mida soovite asendada
  • Uus_tekst – tekst, millega soovite asendada vana teksti
  • Esinemisjuhu_nr – määrab, mitmenda argumendi vana_tekst esinemisjuhu soovite asendada argumendiga uus_tekst. Kui esinemisjuhu_nr on määratud, asendatakse ainult see argumendi vana_tekst esinemiskoht. Vastasel korral muudetakse iga argumendi vana_tekst esinemine argumendiks uus_tekst.
Sõnadpuhastamine
täpitähtedest
müürmuur
õlioli
jäääärjaaaar
öösorr=SUBSTITUTE(A5;”ö”;”o”)
 
Kõik tekstifunktsioonid
FunktsioonKirjeldus
ASCMuudab märgistringis täislaiusega (kahebaidilised) ladina tähed või katakana poollaiusega (ühebaidilisteks) märkideks.
BAHTTEXTTeisendab arvu tekstiks ß (bahti) valuutavormingu abil.
CHARAnnab vastuseks koodiga määratud märgi.
CLEANEemaldab tekstist kõik printimatud märgid.
CODEAnnab vastuseks tekstistringi esimese märgi numbrilise koodi.
CONCATENATEÜhendab mitu tekstiüksust üheks tekstiüksuseks.
DOLLARTeisendab arvu $ (dollar) valuutavormingus tekstiks.
EXACTKontrollib, kas kaks tekstiväärtust on täpselt ühesugused.
FIND, FINDBLeiab ühe tekstiväärtuse teise seest (tõstutundlik).
FIXEDVormindab arvu tekstina, kindla kohtade arvuga pärast koma.
JISMuudab märgistringis poollaiusega (ühebaidilised) ladina tähed või katakana täislaiusega (kahebaidilisteks) märkideks.
LEFT, LEFTBAnnab vastuseks tekstiväärtuse esimesed märgid.
LEN, LENBAnnab vastuseks märkide arvu tekstistringis.
LOWERTeisendab kõik teksti tähed väiketähtedeks.
MID, MIDBAnnab vastuseks tekstistringist määratud arvu märke, alates teie määratud kohast.
PHONETICEkstraktib tekstistringist foneetilised (furigana) märgid.
PROPERMuudab tekstiväärtuse iga sõna esimese tähe suurtäheks.
REPLACE, REPLACEBAsendab tekstis märke.
REPTKordab teksti antud arv kordi.
RIGHT, RIGHTBAnnab vastuseks tekstiväärtuse viimased märgid.
SEARCH, SEARCHBLeiab ühe tekstiväärtuse teise seest (pole tõstutundlik).
SUBSTITUTEAsendab tekstistringis oleva teksti uue tekstiga.
TTeisendab argumendid tekstiks.
TEXTVormindab arvu ja teisendab selle tekstiks.
TRIMEemaldab tekstist tühikud.
UPPERTeisendab teksti suurtäheliseks.
VALUETeisendab tekstiargumendi arvuks.

Harjutus 13

Lae fail harjutus13.xlsx

431.jpg

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Hetkel õpivad:

There are no users currently online

Kontrolli tunnistust

Tööribale