Excel 2010 – Operatsioonid lahtritega

Kui Exceli lahtritesse on andmed sisestatud, siis tuleb tihti andmeid juurde lisada. Hetkel pean silmas andmete lisamist juba olemasolevate vahele. Selleks on mitu võimalust ja siin vaatame, kuidas saada tühje lahtreid juurde.

Uued lahtrid lisatakse aktiivse lahtri üles või vasakule. Lisades uued lahtrid liigutatakse olemasolevad lahtrid vastavalt alla või paremale.

Tühjade ridade ja veergude lisamine

Loome harjutamiseks ühe lihtsa tabeli.

80.jpg

Nagu näete, on puudu üks veerg ‘III kvartal’ ja üks rida ‘Ida’. Uue veeru lisamiseks tee hiirega paremklikk veeru tähisel ja vali Lisa. Hetkel teen D-veerul ja uus veerg lisatakse vasakule poole.

81.jpg

Uue rea lisamiseks käitu sama moodi aga ainult et reatähistega. Kuna tühi veerg luuakse üles, siis teen parema kliki real nr 5 ja valin Lisa.

82.jpg

Nüüd kui tühjad lahtrid on olemas on lihtne need andmetega täita. Ja kindlasti panid tähele, et uute ridade ja veergude lisamisega lisati automaatselt ka vormindus.

83.jpg

Lahtrite lisamine

Juhul kui meil on mitu tabelit kõrvuti, siis ei saa me lisada ühele tabelile uusi ridu, ilma et rikuksime mõne teise tabeli struktuuri.

84.jpg

Selleks, et ainult ühele tabelile uusi ridu lisada, peame me esmalt märkima soovitud lahtrid ning seejärel tegema hiire parema kliki nendel. Avanenud menüüst vali Lisa…

85.jpg

Seejärel avatakse aken, kus saame valida, kas lahtrid nihutatakse paremale või alla. Hetkel valin Nihuta lahtrid alla.

86.jpg

Ja nii peaks tekkima uus tühi rida.

87.jpg

Ridade, veergude ja lahtrite kustutamine

Ridade, veergude ja lahtrite kustutamine toimub sarnaselt lisamisele:

  • parem hiireklikk veerutähisele > Kustuta – kustutatakse veerg
  • parem hiireklikk reatähisele > Kustuta – kustutatakse rida
  • parem hiireklikk lahtrile > Kustuta – kustutatakse üks lahter
  • parem hiireklikk selekteeritud lahtritele > Kustuta – kustutatakse kõik selekteeritud lahtrid
88.jpg

Lahtrite kustutamisel liiguvad paremal pool olevad lahtrid vasakule või alumised read üles.

 

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Hetkel õpivad:

There are no users currently online

Kontrolli tunnistust

Tööribale