Java – Graafiline kasutajaliides (JavaFX, Ülesanne 12)

Selle mooduli viimase osana vaatame ka natuke Java graafilist osa, mille raames teeme pisikese kalkulaatori. Graafiline kasutajaliides (GUI, Graphical User Interface) on programmi liides, mis teeb võimalikuks kasutajal programmi lihtsamini juhtida. See tähendab, et programmiga suhtlemiseks ei pea kasutaja sisestama käske, vaid saab klikkida mõnele nupule. Javal on selleks mitu võimalust (AWT, SWT, Swing jt), millest meie vaatame JavaFX teeki.

Mis on JavaFX ja selle paigaldamine?

JavaFX on teekide kogum (library), mis lubab luua graafilisi desktop- ja RIA-rakendusi (Rich Internet Applications) erinevatele platvormidele (Windows, MacOS, Linux). Selle kasutamiseks peab arvutisse olema paigaldatud e(fx)clipse. Kuna meie kasutame Eclipse’i, siis vaatame selle põhjal ka paigaldamise näidet:

  • vali Eclipse menüüst Help>Install New Software
  • sisesta JavaFX allalaadimiseks uus aadress (Add…http://download.eclipse.org/efxclipse/updates-released/2.4.0/site ja tee valik a(fx)clipse – install ees
  • vajuta Next>

  • natuke ootamist ja lõpuks peaks programm küsima nõusolekut (Next, Next). Vasta siis:  “I accept the terms of the license agreement
  • Lõpuks soovib Eclipse teha programmile taaskäivitust

JavaFX projekti loomine

Et oleks lihtsam alustada, on meil võimalik luua kohe JavaFX projekt. Tee faili aknas parem klikk ja vali New>Project…

Avanenud aknast vali JavaFX Project ja kliki Next.

Lisa projektile nimi ja vajuta Finish.

See tekitas meile faili Main.java, kus asub programmi põhikood ja application.css, mis lubaks programmi kujundada. Seekord me seda ei puudu.

Käivita kood ning kui kõik hästi on, siis luuakse 400x400px suurusega tühi programmiaken

Akna parameetrid ja sisu paigutus

JavaFX vajab käivitamiseks ülemklassi javafx.application.Application. Graafilise osa vastutab meetod  start(), mis aktiveerub, kui JavaFX käivitub. Antud meetod, vajab ühte  Stage  parameetrit, kuhu kuvatakse kõik programmi visuaalne pool. Ja et me kõike seda päriselt näeksime, siis kasuta kindlasti  show()  meetodit.

Graafilise osa väljakutsumiseks täiesti  start() meetodist piisaks. Kuid tavaliselt saad kaasa ka kohe  main  meetodi, mis sisaldab launch() käsku. See käivitab JavaFx runtime käsud.

Sisu paigutuseks on olemas mitmeid võimalusi ja igaühel neist on midagi head: BorderPane, StackPane, GridPane, FlowPane,TilePane ja AnchorPane. Meie valime GraidPane paigutusmeetodi. See tähendab, et saame ise jagada antud pinna ridadeks ja veergudeks, mille nummerdamine algab nullist.

Täpne arv, kui palju ridu ja veerge luuakse tuleb elemendite lisamisest.

Elemendide lisamine

Lisame dokumenti teksti (Label) ja tekstivälja (TextField) ning paigutame oma võrestikus veergudesse 1 ja 2 ning esimesse ritta.

Kuna tekst on kastiga tihedalt koos, siis võiks lisada mõned vahed.

Tekitame veel ühe teksti välja sisestuseks ja teise vastuse väljastamiseks ning lisame ka nupu.

Väljadelt saadud info töötlemine ja väljastamine

Paneme alustuseks nupu tööle.

Nüüd kui nupule klikkida, kuvatakse konsooli aknas antud tekst.

Kui see töötab, siis saame võtta teksti väljadest arvud, teha tehte ja väljastada vastuse.

Ülesanne 12

  • Loo uus graafiline kalkulaator, mis kasutab sisendina vähemalt kolme täisarvulist muutujat
  • Lisa programmi algusesse suurelt programmi nimi

Attachments2

SEE ALLAdd a note
YOU
Add your Comment

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Kontakt: kliki siia

Hetkel õpivad:

There are no users currently online

Kontrolli tunnistust

Tööribale