Java – ISESEISVAD ÜLESANDED I

Varusta oma programmid kommentaaridega ning võimalusel küsi ja vasta täislausetaga.

 1. Küsi kasutajalt kahte arvu ning väljasta liitmise vastus
 2. Genereeri suvaline täisarv 1-6
 3. Koosta programm, mis väljastab täpselt samasugused kolm rida. Täpselt samasugune kirjapilt:
  “jutumärgid”
  Kaldu \//
  Kas ‘”kirjutad’ “\” samamoodi?
 4. Väljasta samasugune “Eesti lipp”
 5. Leia jadamisi ja rööpselt ühendatud takistite kogutakistus. Takistite arv ei pea olema suur.
 6. Kirjuta programm, mis tuvastab kas arv on paaris või paaritu.
 7. Kirjuta programm, mis tuvastab kas tekst palindroom või mitte.
  Näiteks: Peep on palindroom. Ants mitte.
 8. Kirjuta programm, mis muudab lause tagurpidiseks.
  Näiteks: “Ma armastan Javat” muudetakse “Javat armastan ma”
 9. Kirjuta programm, mis väljastab arvud 1-66 reana.
  Näiteks: 1234567891011121314 jne
 10. Kirjuta programm, mis väljastab arvud 1-66 viie kaupa reas.
  Näiteks:
  12345
  678910
  1112131415
  jne
 11. Prindi arvud 1-66, mis jagunevad 3.
  Näiteks: 3, 6, 9, 12 jne
 12. Koosta programm, mis joonistab tsüklite abil samasugused kolmnurgad
 13. Koosta programm, mis koostab vastavalt kasutaja sisestatud täisarvule tärnidega kolmnurga suuruse.
 14. Loo programm, mis genereerib suvalise Eesti autode numbrimärgi.
  Näide: 123ABC
 15. Kasutaja sisestab isikukoodi, mille põhjal ütleb programm tema soo ja täpse sünniaja.
  Vihjed: Esimene number näitab sugu. Paaris on naine ja paaritu on mees; 3 ja 4 hakkavad isikukoodid on enne 2000 aastat.
  Näiteks: 37807110001  –> mees, 11.07.1978
 16. Kirjuta programm, mis leiab etteantud arvude summa ja keskmise
  Näiteks: 3,5,3,12,5 –>Summa: 28 Keskmine: 5.6
 17. Kirjuta programm, mis kuvab etteantud arvudest ainult paarisarvud
  Näiteks: 3,5,4,12,5 –>4, 12
 18. Kirjuta programm, mis kuvab etteantud arvudest ainult paaritud arvud
  Näiteks: 3,5,4,12,5 –>3, 5, 5
 19. Teisenda kasutaja kümnendsüsteemi arv kahendsüsteemi
  Näiteks: 56 –> 111000
 20. Teisenda kasutaja etteantud kahendsüsteemi arv kümnendsüsteemi
  Näiteks: 111000 –> 56
 21. Teisenda etteantud minutid tundideks ja minutiteks
  Näiteks: 85 –> 1:25
 22. Väljasta tekst, mis on kenasti kolmes veerus
 23. Loo täringu mäng
  • võistlen arvutiga ja täringu silmad luuakse suvalised täisarvud
  • programm loeb kokku võidud ja kaotused
  • programm töötab kuni kasutaja soovib
  • kui programm lõpetab töö, siis teavitab kes võitis
 24. Koosta programm, mis loob suvalise arvu ning kasutaja üritab seda ära arvata.
  • programm annab teada, kuhu poole pakkumisega eksis
  • täienda programmi nii, et kasutaja saab valida, kuidas ta seda mängu mängib
   • võimalus arvata lõpmatult
   • võimalus arvata kuni kolm korda
 25. Kasuta tekstifaili (students.csv) ning loo vastavad meetodid:
  • mitu õpilast on nimekirjas
  • kuva esimesed 10 õpilast
  • kuva kolm suvalist õpilast
  • kuva ainult emailid
  • kuva nimede esitähed
  • koosta perenimest ja suvalisest arvust kasutajale parool
 26. Loo programm, mis arvutab ruumi paigaldatava vaiba hinna
  • kasuta klassi ja konstruktorit objekti loomiseks
  • klassis on kasutatud kahte meetodit, mis kirjeldavad ruumi suurust ja vaiba hinda
  • loo meetod, mis lubab mul küsida ruumi suurust
  • loo meetod, mis lubab mul küsida vaiba maksumust
 27. Loo programm, mis arvutab restorani arve. 
  • kasuta klassi ja konstruktoreid
  • väljasta arve suurus
  • väljasta tip (10%) ja ümarda see täisarvuni
  • väljasta kogusumma
   Näiteks: Arve 36€; Tip 4; Kokku 40

Attachments2

SEE ALLAdd a note
YOU
Add your Comment

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Kontakt: kliki siia

Hetkel õpivad:

There are no users currently online

Kontrolli tunnistust

Tööribale