Java – Muutujad (Ülesanne 1)

Muutujad

Muutuja (variable) on nimeline viide mälus olevale mingile väärtusele. Näiteks loome muutuja a ja omistame sellele väärtuse 7. Nüüd kui mul on valem S=4*a, siis saan vastuseks S=28. Kuna a on muutuja, siis saan anda sellele ka teisi väärtusi ning ei pea valemit uuesti kirjutama.

Javas tuleb aga programmile öelda, et millist tüüpi muutuja on. Näiteks antud näite puhul soovin, et muutuja oleks alati täisarv (int), siis panen kirja nii:

või nii:

Kui täisarve on rohkem, siis saad andmetüübid korraga ära määrata:

Muutujad jagatakse tüübi järgi Javas kaheks:

  • lihttüübid (primitiivsed)
  • objektid (struktuurilised)

Lihttüübilised muutujad

Lihttüübilise muutuja määramisel eraldatakse selle jaoks mälust mingi kindel ruum ning need kirjutatakse alati väikeste tähtedega. Jälgi näiteid! Näiteks kui sul oleks vaja esitada nn komaga arvu, siis kasuta float või double tüüpi ja koma esitatakse punktiga. float puhul pead arvu lõppu lisama veel sümboli f.

24

Objektid

Siia hulka kuuluvad näiteks muutujad, mis kirjeldavad teksti String (teisi vaatame hiljem).

Muutujate väljakutsumine

Muutujate väärtuste väljakutsumiseks prindi lihtsalt mutuuja nimi välja.

Kui soovid mitu muutuja väärtus ühendada ühte lausesse siis võid need kokku liita uues muutujas või otse väljundis. Hetkel lisasin kahe muutuja vahele veel tühiku jutumärkidega, et vastus ei oleks kokkukleebitud.

Konstandid

Omaette kategooria moodustavad konstandid, mis on nagu muutujad, aga selle väärtust ei saa kogu programmi jooksul muuta. Javas kirjutatakse nende nimed SUURTE TÄHTEDEGA ning lisatakse enne kõiki meetodeid (funktsioone). Järgmises näites tekitan konstandi PI ja kasutan seda valemis.

Kommentaarid

Kommentaar on võimalus kirjutada koodi inimesele loetavaid märkmeid. Üherealise kommentaari lisamiseks kasuta kahte kaldkriipsu rea ees (//). Mitmerealise kommentaari puhul lisa tekst /* … */ vahele.

Ülesanne 1

Kui sa ei ole seni oma arvutisse paigaldanud veel Java SDK’d ega Eclipse IDE’d, siis on selleks õige aeg. Ja hoia oma tööd ühe projektifaili kaustas.

  • Koosta programm, mis väljastab sinu nime ja kursuse
  • Lisa programmi täisarvuline muutuja oma vanuse jaoks, komaarv pikkuse jaoks meetrites ja muutuja hüüdnime jaoks. Moodusta nendest täislause ja väljasta lisaks eelmisele lausele.
  • Täienda iga loodud muutuja rida kommentaariga, et millega on tegemist.
  • loo täisarvuline muutuja int minuArv ja ära anna talle mingit väärtust. Väljasta muutuja ja vaata mis on tulemus.

 

Attachments1

SEE ALLAdd a note
YOU
Add your Comment

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Kontakt: kliki siia

Hetkel õpivad:

There are no users currently online

Kontrolli tunnistust

Tööribale