Jooniste ja tabelite pealdised

Iga joonis, skeem, pilt, tabel, diagramm jms peab omama pealkirja ehk pealdist ning sellele tuleb töös viidata. Kui joonis ei ole autori originaallooming, tuleb kindlasti allkirja juures ära tuua viide algallikale. Pealdise lõppu punkti ei lisata.

Jooniste pealdis

Pealdise lisamiseks selekteeri pilt ja vali menüüst Viited>Lisa pealdis.

Avanenud aknas lisa pealdis, vali kirjeldustekst ning paigutus.

Pealdise teksti suurus peab olema 12pt, mustalt ja mitte kaldu. Ehk ära tuleb muuta pealdise laad.

Tabelite pealdis

Tabelite puhul kehtivad samad reeglid nagu jooniste puhul. Ainult pealdis tuleb lisada tabeli kohale.

Viide pealdisele

Joonisele või tabelile viite lisamiseks tuleb kasutada lauses sulgusid. Seejärel aseta kursor sulgude vahele ning v ali menüüst Viited>Ristviide. Uuest aknast vali, millisele pealdisele tahad viidata ja seejärel viite sisu, mis peab olema Ainult kirjeldustekst ja number.

Ja tabeli pealdisega käitu samamoodi.

Attachments6

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Kontrolli tunnistust

Tööribale