Kommentaarid ja muudatuste jälitamine

Kommentaarid

Kommentaarid on hea võimalus endale meelespead jätta või kaaslastega mõne punkti üle arutleda. Kommenteerida saad nii üksikut märki, sõna, lauset või lõiku.

  1. Selekteeri soovitud tekst
  2. Vali menüüst Läbivaatus>Uus kommentaar
  3. Lisa kommentaar

Kommentaari lisades kuvatakse vastav osa mingi värviga ja kommentaarid kuvatakse paremal lisapaneelil. Iga kommentaari all on kaks nuppu:

  • Vasta – vasta eelmisele kommentaarile, kui soovid teemat edasi arendada
  • Lahenda – kommentaar suletakse ja jääb lukustatuks

Kommentaari kustutamiseks vali Läbivaatus>Kustuta.

Muudatuste jälitamine

Järgmine koostöövõimalus on sisse lülitada muutuste jälitamine. Vali Läbivaatus>Jälita muutusi.

Kindlasti tee seda kui dokument on antud hetkel valmis, sest muidu hakatakse su oma muudatusi jälitama. Nüüd kui jälitus on sisselülitatud, siis teise kasutaja tekst kuvatakse vastava värviga. Tema kustutatud tekst kriipsutatakse maha ja uuele tekstile lisatakse joon alla.

Kui autorina oled töö tagasi saanud, siis on võib-olla hea mõte, jälitus uuesti välja lülitada. Seejärel tee otsused, kas tehtud muudatused aktsepteerida või hüljata.

Dokumentide võrdlemine ja ühendamine

Kui unustasid jälituse sisselülitada, siis pole hullu, kuni on sul alles originaaldokument. Nimelt on võimalik mitut dokumenti omavahel võrrelda. Selleks vali menüüst Läbivaatus>Võrdle>Võrdle…

Avanenud aknas vali dokumendid, mida soovid omavahel võrrelda.

Vaikimisi luuake kahest failist eraldi fail. Ja sinu roll on nüüd aktsepteerida või hüljata erinevused.

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Kontrolli tunnistust

Tööribale