Laadide kasutamine ja sisukord

Varem või hiljem tuleb teil koolis õppides kokkupuutuda mõne pikema kirjaliku tööga. Olgu selleks referaat, praktikaaruanne vms.  Kõik kirjalikud tööd vastavad kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhendile, mille leiad www.hkhk.edu.ee kodulehelt. Kõike ridu me ükshaaval läbi ei vaata aga kui tekib mõni küsimus, mida ma ei ole maininud, siis leiad sellest juhendist kindlasti vastuseid. Lae alla referaadi_n2idis.docx ning kasuta seda julgelt oma kirjalike tööde põhjana!

NB! Nõuded ei ole soovituslikud, vaid KOHUSTUSLIKUD!

Kirjalike tööde liigid

Meie levinumad kirjalike tööde liigid on:

 • referaat
 • praktikaaruanne
 • essee

Referaat – see on kokkuvõtlik sisu lühiseletus õpetaja antud teemal (veebi)kirjanduse baasil. Ise midagi väljamõtlema ei pea ning kasutatud allikaid peab olema vähemalt 2. Küll on oluline oma arvamuse lisamine. Referaadi maht on reeglina 5-7 lehekülge. Selle eesmärgiks on oskus töötada erialase kirjandusega.

Praktikaaruanne – kirjutatakse pärast praktika sooritamist, mille eesmärk on praktikal tehtud tegevuse, oskuste ja saadud kogemuste kirjeldamine. Igal erialal võib aruande nõuded olla erinevad, kuid vormindus jääb samaks. Meie kooli praktikajuhendid saad praktikajuhendajalt ja kodulehelt.

Essee – on lühike kirjutis etteantud teemal. Oluline on oma arvamus ja kasutatud kirjanduse kasutamine ei ole nõutud.

Kirjalike tööde struktuur

Pikemad kirjutised nagu referaat ja praktikaaruanne peavad olema kindla struktuuri järgi ning loodud valgele  A4 paberile:

 1. tiitelleht
 2. sisukord
 3. sissejuhatus – probleemi püstitus, eesmärkide seadmine
 4. sisu (teema arendus) – probleemide lahendamine ja seletamine
 5. kokkuvõte – peab vastama sissejuhatusele andes probleemi lahenduse
 6. kasutatud kirjandus
 7. lisad

Laadid korda

Siiani oleme teksti vormindanud tüki kaupa. Märgistasime ära teksti, valisime teksti suuruse, fondi, värvi jne jne. Ja kui on vaja mingit lõiku jälle samamoodi vormindada, siis jälle sama protsess. Aga kui meil oleks vaja päevas teha mitukümmend dokumenti või teha muudatusi 100-lehelises dokumendis, siis selline tehnika võib päris tülikas olla. Siinkohal aitavad meid eelsalvestatud kujundused ehk laadid.

Kõik laadid asuvad Avalehel>Laadid grupis. Siin asuvad laadid peaks rahuldama meie kirjalike tööde enamus kujundusi. Ja kui mitte, siis saame siin vabalt uue luua.

Hetkel on kõige olulisemad laadid:

 • Normaallaad – baaslaad, millel põhineb kogu töö
 • Pealkiri 1 – esimese taseme pealkirjad ehk peateemad
 • Pealkiri 2 – teise taseme pealkirjad ehk alapealkirjad

Normaallaad

Nagu öeldud, siis normaallaad on kõige aluseks, mis meie koolis peab  olema:

 • font Times New Roman
 • teksti suurus 12pt
 • reasamm 1,5
 • rööpjoondus
 • vahe enne ja pärast lõiku 12p

Laad seadistamiseks tee parem klikk ja vali Muuda.

Lisagi avanevas aknas õiged suurused. Vahed enne ja pärast on nii, et alguses eemalda ja siis lisa uuesti. Kõik lisatud seaded on akna all kohe näha. Ja kui selline seadistus peaks sul koolis olema iga tööga, siis lisa vali Sellel mallil põhinevad uued dokumendid. Vajuta OK.

Pealkiri 1

Pealkirjad põhinevad normaallaadil, ehk vaikimisi selle font pärineb sealt. Aga siit pealkirja nõuded:

 • pealkirjad suurusega 16pt ja rasvaselt
 • teksti värv must
 • iga uus teema hakkab uue lehe algusest (mitte alateema)
 • sisu teemad nummerdatakse 1, 2, 3 jne
 • ei nummerdata järgmisi peatükke: sissejuhatus, kokkuvõte, kasutatud kirjandus ja lisad

Tee Pealkiri 1 laadile parem klikk ja muuda. Kindlasti pööra tähelepanu teksti värvile, sest eriti just vanematel versioonides on see sinine. Ja peidus on valik, et pealkirjad hakkaks uue rea algusest. Selleks vali alt nurgast Vorming>Lõik.

Avanenud aknas liigu vahekaardile Rea- ja leheküljepiirid ning seal tee valik Leheküljepiir enne.

Vajuta OK ja OK. Nüüd on tagatud see, et pealkirja lisades liigutakse kohe uue lehe algusesse.

Pealkiri 2

 • alapealkirjad suurusega 14pt, rasvaselt ja kaldu
 • teksti värv must
 • ei hakka uue lehe algusest
 • sisu teemad nummerdatakse 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 jne

Kui on kasutuses kolmanda taseme pealkirjad, siis vorminda see ka.

Laadide määramine

Normaallaadi otseselt eraldi lisama ei pea. Kui oled teinud kõik korralikult, siis töötab see automaatselt. Kui mitte, siis märgista eelnevalt kogu tekst või vähemalt mingi osa ja kliki Avaleht>Eemalda vormindus.

Seejärel leia üles pealkirjad ja kliki vastavalt pealkiri 1 või pealkiri 2.

Laadide uuendamine

Pealkirjade laadide puhul jäi meil lisamata nummerdus. See annab hea võimaluse meil muuta vormindust. Ehk vali Avaleht>Mitmetasemeline loend ja selline, mis sisaldab pealkirjasid.

Nüüd peaks olema pealkirjad nummerdatud. Ära unusta, et sisukord, kokkuvõte, kasutatud kirjandus ja lisad ei ole nummerdatud.

Sisukorra loomine

Kui pealkirjade süsteem on kenasti olemas, siis peaks peegelduma Vaade>Navigeerimisplaan aknas. See on hea aken navigeerimiseks ja lootus kenale sisukorrale.

Reeglina lisatakse sisukord enne teksti, seega lisa kõige ette tühi leht. Seda saad teha, kui lisad esimese pealkirja ette Enter.

Kui sisukorra jaoks leht olema, paiguta kursor lehe algusesse ja vali menüüst Viited>Sisukord>Automaatne sisukord 1

Antud juhul loodi kenasti sisukord, aga pealkiri tuli vale laadiga. Ehk leia üles sisukorra laad ja vii sisse muudatused. Minu puhul hetkel 16pt, Times New Roman, must ja paksult. NB! Ära unusta Vorming>Lõik>Leheküljepiir enne

Uue laadi loomine

Sõltuvalt tööst võib olla, et vajatakse mõnda lisa laadi. Toon sisse näited, kuidas luua laad võõrsõnade ja koodi jaoks.

Võõrsõnad

Võõrsõnad peavad olema kaldkirjas ja me ei soovi, et toimuks eesti keele õigekirjakontroll. Leia soovitud sõna, tee vormindus (kaldu) ja laadide nimekirja lõpus kliki “Loo laad“.

Avanenud aknas anna laadile nimi.

Seejärel tekib laad nimekirja, millele saad teha muudatusi. Ehk vali laadile Muuda>Vorming>Keel

Ja kuna mul vaja inglise keele kontrolli, siis selle ka valin.

Ja nüüd peaks kõik võõrkeelsed sõnad olema korralikult laadiga määratud. Ideaalne :)

Kood

Ja täpselt sama toimub ka näiteks koodiga. Märgista kood, määra font Courier New ja suurus 10pt. Loo uus laad ja õigekirja kontroll lülita laadil välja.

Attachments6

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Kontrolli tunnistust

Tööribale