Lehe vormindamine (HARJUTUS 6)

Dokumendi suurus

Vaikimisi luuakse dokument suurusega 210x297mm, mis ISO standardi puhul on tähistatud lühendiga A4. Kui paberi suurust vähendatakse iga kord poole võrra, siis tähistatakse need lühenditega A5, A6 jne. Kui paberit suurendatakse iga kord poole võrra, siis tähistatakse lühendiga A3, A2 jne.

paper_sizes

Lehe seadete muutmiseks ava menüüst Paigutus>Suurus

Veerised

Veerised on dokumendi äärtesse jääv vaba ruum. Kuigi paljud kirjalike tööde juhendid ajavad taga millimeetrit, siis kõige olulisem on lisada vasakusse serva natuke rohkem vaba ala (~3cm) köitmise jaoks. Need leiad menüüst Paigutus>Veerised.

Oma veeriste lisamiseks leia rippmenüü alt Kohandatud  veerised.

Kui oled veerised lisanud ja plaanis on seda veel kasutada, siis oleks mõistlik klikkida Määra vaikeväärtuseks. Sel juhul ilmub see esimeseks veerised nimekirjas.

Dokumendi suund

Dokumendi suunaga on lihtne – püstine või pikali.

Selle muutmiseks vali Paigutus>Suund.

Sisu veergudeks jagamine

Soovitud teksti veergudesse jagamiseks selekteeri soovitud tekst ning vali menüüst Paigutus>Veerud ning avanenud rippmenüüst soovitud veergude arv.

Dokumendi tausta värv

Sokutan siia teemasse ka lehe taustavärvi muutmise, kuna on plaan seda ülesannetes kasutada. Lehe taustavärvi muutmiseks vali menüüst Kujundus>Lehe värv

Lehe piiride kasutamine

Teksti lisades laseme me programmil vabalt valida, millal lisatakse tekst uuele reale, uude veergu või uuele lehele. Aeg-ajalt on meil vaja saada selle üle täpsemat kontrolli. Kõikidel juhtudel aseta kursor soovitud teksti ette ja vali menüüst Paigutus>Piirid>Leht. Seda kasutatakse reeglina pealkirjade viimiseks uue lehe algusesse ning lühikäsk klaviatuurilt on Ctrl+Enter.

Kui tekst on veergudes, siis teksti viimiseks uude veergu, kasuta valikut Veerg (Ctrl+Shift+Enter).

Päise ja jaluse lisamine

Päis (header) ja jalus (footer) on väljad, mida on võimalik lisada vastavalt dokumendi üla- või alaserva. Päisesse lisatakse näiteks autori info nime, kooli ja erialaga ja jalusesse leheküljenumbrid ning viited. Päise lisamiseks tee klikk dokumendi ülemisele tühjale alale.

Päis ja jalus on koheselt varustatud tabelduskohtadega keskele ja paremale. All näites kirjutasin ära kooli nime ja vajutasin kaks korda TAB-klahvi, et lisada oma nimi paremasse äärede.

Sarnaselt saad käituda ka jalusega. Aga pane tähele, et kui päis või jalus on aktiivne, siis ilmub lisamenüü Päise- ja jaluseriistad erinevate valikutega. Viime kursori näiteks jalusesse ja vali nimetatud menüüst Leheküljenumber>Lehe allserv>Tavanumber 3.

Kui oled tegutsemise päises ja jaluses lõpetanud, siis tee topeltklikk dokumendi keskel või kliki menüüs nuppu Sule päis ja jalus.

Jaotiste kasutamine ehk ühe lehe pööramine aruandes

Aeg-ajalt on vaja luua dokumenti, kus üks leht on horisontaalselt. Siinkohal tuleb kasutada Paigutus>Piirid>Jaotisepiirid>Järgmine leht.

Selleks, et ühte lehte saaks pöörata, tuleb seda kaks korda lisada. Kui teed päisesse topeltkliki, siis näed mitu erinevat jaotist on.

Nüüd saan näiteks teisele jaotisele lisada rõhtpaigutuse, ilma, et teised lehed muutuks.

Harjutus 6

  • Loo uus tühi dokument
  • Muuda dokumendi suurus A5
  • Pööra leht horisontaalseks
  • Vali tausta värv
  • Lisa tekst: Palun mobiiltelefonid välja lülitada!
  • Muuda teksti värvi nii, et see oleks selgelt näha ja vali font, mis oleks loetav
  • Lisa päise vasakusse äärde ülesande nimi ja paremale päisesse oma nimi

Palun mobiiltelefonid välja lülitada!

Attachments5

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Kontrolli tunnistust

Tööribale