Lõigu vormindamine (HARJUTUS 5)

Tööriistad lõigu vormindamiseks asuvad  Avaleht>Lõik grupis.

70.jpg

Joondus

Teksti joondusega anname lõigu servade ilme ja suuna.

71.jpg

Valida on vasak-, kesk-, parem-, või rööpjoonduse vahel. Vaikimisi on sisselülitatud vasakjoondus, st et lõigu vasak serv on joondatud vasaku veerise järgi. Rööpjoonduse puhul jaotub tekst ühtlaselt vasak- ja paremveerise vahel. Kui viimane rida on liiga lühike, siis hoitakse see vasaku serva lähedale.

72.jpg

Enamus dokumente peab olema joondatud. Rööpselt kirjutatakse meie koolis kõik aruanded.

Rea- ja lõiguvahe

Reavahe on kahe tekstirea vaheline ala.

120.jpg

Reavahe eesmärgiks on lisada tekstidesse “õhku”, et oleks lihtsam teksti lugeda. Liiga tihendatud ridadega lõiku nimetatakse “raskeks” ning mõjub lugejale klaustrofoobiliselt. Samas liiga hõredalt mõjuvad tekstiread iseseisvate ridadena ja pole jälle hea.

122.jpg

Vaikimisi on kokkulepitud, et kõik kirjalikud tööd kirjutatakse 1,5 reasammuga.

73.jpg

Eelpool nägime, et reavahe lisamine teeb meie kirjatööle ainult head. Siis sama on kahe lõiguvahega. See on vertikaalne tühi ala kahe lõigu vahel. Võimalus on lisada tühi ala enne või pärast lõiku või mõlemad korraga.

74.jpg

Wordi dokumendis on vaikimisi 10p vahe juba sisselülitatud. Selle eemaldamiseks või lisamiseks leiad reavahe tööriista lõpust.

75.jpg

Loendid

Lonendid jagunevad kasutuse eesmärgilt kaheks:

 • järjestamata ehk täpploend – kasutatakse elementide grupeerimiseks, mille järjekord ei pruugi olla oluline
 • järjestatud ehk numberloend – kasutatakse mingi kindla protsessi või järjekorra kuvamiseks
76.jpg

Loendi alustamiseks kliki soovitud loendil ning sisesta soovitud tekst.

77.jpg

Kui rea lõpus vajutad Enter, siis loetelu jätkatakse. Loendist väljumiseks kliki lõpus veel ühe korra Enter! Elementide vahele sokutamiseks vajuta loendi keskel Enter klahvi. Loendit saab ka hiljem lisada või muuta. Selleks selekteeri kogu leoend ja vali näiteks numberloend.

78.jpg

Mitmetasandilise loendi tekitamiseks võid julgelt kõik elemendid kirja panna. Selekteeri oma nimekiri ning vali soovitud loend.

79.jpg

See lisab nüüd kõigile ette kenasti numbrid. Kui soovid teatud read viia teise, kolmandasse vms tasemesse, siis kliki nupul Suurenda taanet.

80.jpg

Klikkides Vähenda taanet viiakse vastupidi tasemele. Nende kahe nupuga “mängides” saad luua soovitud loendid.

81.jpg

Taustavärv

Ühe lõigu tausta värvimiseks hoia tekstikursor soovitud lõigul ning vali menüüst Avaleht>Lõik>Varjustus.

82.jpg

Mitme lõigu tausta värvimiseks pead need eelnevalt selekteerima.

Äärised

Äärised nupu abil on sul võimalik lisada kogu lõigu ümber või teatud külgedele must peenike joon.

83.jpg

Äärise värvi ja joone jämeduse muutmiseks kliki ääriseloendi lõpus olevale 84.jpg valikul. See avab akna, kus saad valida joone laadi, värvi ja jämedust. Erinevate seadete valikul ära unusta neid lisada lõigule. Selleks võid kasutada vasakule olevat Säte paneeli või paremal Eelvaade paneeli, kus tuleb soovitud külgedel hiirega klikkida.

85.jpg

Süvisinitsiaalid

Siia teemasse sokutasin ka kaks teemat, mis päris otseselt siia ei kuulu aga on sellega tihedalt seotud. Üks nendest on süvisinitsiaalid. See on läbi mitme rea ulatuv algustäht. Selle lisamiseks hoia tekstikursor soovitud lõigul ning vali menüüst Lisa>Tekst>Süvisinitsiaal. Sellel klikkides antakse kolm valikut:

 • Pole – eelaldab süvisinitsiaali
 • Süvistatud – lisab kolmerealise süvisinitsiaali
 • Veerisel –  lisab kolmerealise süvisinitsiaali tekstist välja äärise alale.
86.jpg
Oma seadetega süvisinitsiaali lisamiseks kliki Süvisinitsiaalide suvandid…

Veerud

Soovitud teksti veergudesse jagamiseks selekteeri soovitud tekst ning vali menüüst Küljendus>Lehe häälestus>Veerud ning avanenud rippmenüüst soovitud veergude arv.

87.jpg

Harjutus 5

 • lae alla fail harjutus05.docx
 • Vorminda tekst:
  • font Arial
  • põhiteksti suurus 10
  • tekst rööpselt joondatud
  • reavahe 1,5
  • esimene pealkiri suurusega 26, paksult ja oliivroheline
  • teine pealkiri paksult, kapiteelkiri, lõigu taust oliivroheline, teksti värv valge
  • kasuta vorminduspintslit ja kopeeri vormindus ka järgmistele pealkirjadele
  • muuda teine lõik kaheveeruliseks
  • lisa esimesele loendile ette numbrid
  • lisa teisele loendile ette täpid
  • lisa kolmandale loendile numbriline mitmetasemeline loend
7.jpg

Attachments1

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Viimased postitused

 • Microsoft Teams

  Mis on Microsoft Teams? Microsoft Teams on vestluspõhine tööruum, kus saab...

 • Microsoft Forms

  Microsoft Forms on Office 365 paketiga kaasa tulev rakendus, mille abil saad...

 • Microsoft Sway

  Microsoft Sway uutmoodi töövahend, mille abil saab luua ja jagada...

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Kontakt: kliki siia

Hetkel õpivad:

There are no users currently online

Kontrolli tunnistust