Märgivormindus (HARJUTUS 4)

Kui tekst on lisatud, tuleb seda tavaliselt ka vormindada. Näiteks muuta teksti suurust, värvi, fonti jne. Vormindamiseks tuleb alati vastav sümbol, sõna või lõik märgistada (selekteerida). Vajalikud tööriistad oma loomingu kuvamiseks leiame menüüst Avaleht>Font.

Font ja selle suurus

Kui tekst on lisatud, tuleb seda reeglina ka vormindada. Näiteks muuta teksti suurust, värvi, fonti jne. Vormindamiseks tuleb alati vastav sümbol, sõna või lõik märgistada (selekteerida). Vajalikud tööriistad oma loomingu kuvamiseks leiame menüüst Avaleht>Font.

52.jpg

Fondi muutmine

Uut dokumenti luues on tekstil juba vaikimisi font ja suurus. Fondi määramiseks või teksti suuruse muutmiseks selekteeri tekst ja kliki soovitud valikule.

Fondid jagunevad kujult kaheks: serif ja sans-serif. Serif fondid on nö. seriifidega (jõnksudega) ning kasutatakse eelkõige dokumendides, mis kuuluvad paberile trükkimiseks. Ekraanidelt lugemiseks peetakse sans-serif fonte, millel jõnksud puuduvad. Oma kirjatöödes on soovitav kasutada ühte fonti algusest lõpuni. Kindlasti väldi raskesti loetavaid fonte.

54.jpg

Teksti suurust mõõdetakse punktides (pt). Võimalus on valida olemasolevate suuruste seast või sisestada oma soovitud suurus. Fondi suuruse kõrval on ka kaks nuppu, mis peaks aitama kiiresti selle suurust muuta.

  • Tavalise teksti suurus on 12pt
  • Alapealkirjad on suurusega 14pt
  • Pealkirjad on suurusega 16pt

63.jpg

Täheregister

Microsoft Word võimaldab kenasti muuta tähetede kõrgusi, klikkides Muuda täheregistrit nuppu.

Fondi stiil

Fondi stiili alt leiad tööriistad teksti esiletõstmiseks ning indeksi määramiseks. Stiili lisamiseks selekteeri tekst ja kliki soovitud nupule. Samale nupule uuesti klikkides eemadldatakse stiil.

  • Paksult kirjutatakse reeglina pealkirjad, alapealkirjad ja mõisted. Teksti rõhutamisel ära pinguta üle, sest kui kõik on rõhutatud siis pole ju tegelikult midagi rõhutada.
  • Kaldkirjas kuvatakse võõrkeelsed sõnad, väiketähelised lühendid, tsitaadid ja dialoogid.
  • Allajoonimist kasutatatakse teksti rõhutamiseks harvem ning kasutatakse enamjaolt linkide puhul. Allajoonimise nupul paned kindlasti tähele valikunoolt, millel klikkides saad valida allajoonimise stiili ning värvi.

Eraldi on siia välja toodud ka teksti läbikriipsutus, ülaindeks ja alaindeks.

Fondi värv ja markeerimine

Teksti värvimiseks kliki nupul Fondi värv. Kuigi valik on kirev, siis ametlikes dokumentides hoia teksti värv must (automaatne). Fondi värvi kõrval asub nupp Teksti esiletõstuvärv. Antud tööriist ei ole kindlasti mõeldud teksti vormindamiseks – seda kasutatakse tekstile tähelepanu juhtimiseks.

Tekstiefektid

Tekstiefektide nupu alt leiate vahendid visuaalsete efektide – äärejoon, vari, peegeldus, sära – rakendamiseks. Kasuta teksti kujundamist plakatite, tiitellehtede ja mõningatel juhtudel ka pealkirjade puhul.

Vorminduse eemaldamine

Kogu lisatud vormindamise eemaldamiseks kasutame Eemalda vorming nuppu. Tegelikult vormindatakse selekteeritud tekst vaikimisi vormindusega.

Harjutus 4

  • Lae alla ja ava Harjutus04.docx
  • Vorminda nii nagu lause ütleb ehk iga lause kehtib tema enda kohta
  • Salvesta ja üles oma pilve

Attachments10

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Kontrolli tunnistust

Tööribale