Solid Edge ST9 – Avad, mustrid ja sõrestik (Harjutus 10, Harjutus 11)

Antud peatükis vaatame, kuidas luua erinevaid tüüpi avasid ning kuidas kasutada ära nn. mustreid (pattern), mis loob ühele pinnale kindla reegli järgi hästi palju avasid.

Ava tüübid

Avad erinevad tavalisest sisselõikest sellepoolest, et nendel on reeglina mingi kindel kuju ja omadused. Solid Edge eristab siinkohal 5 erinevat ava tüüpi:

 • Counterbore holes (1)
 • Countersink holes (2)
 • Tapered holes (3)
 • Thread holes (4)
 • Simple holes (5)

224.jpg

Ava lisamine

Ava lisamiseks vali Solids grupist Hole.

225.jpg

Seejärel liiguta hiirega üle pinna, kuhu soovid ava saada ning kinnita see hiireklikiga.

226.jpg

Vaikimisi üritab Solid Edge luua avad risti pinnaga. Näiteks kui üritada luua ava sama detaili kaldpinnale pinnanormaaliga risti, siis Solid Edge pakub meile vastupidi – risti detaili pinnaga. Selle parandamiseks tuleb soovitud pind enne lukustada ja seejärel saame oma soovitud ava.

227.jpg

Ava parameetrid

Ava raadiused ja sügavus on avatüüpidel sarnased ning teised lihtsalt mõistetavad. Ava tüübi määramiseks ja parameetrite muutmiseks tee klikk Hole Options nupul. Kui olemasolevates ava tüüpides pole sulle sobivat, siis on oma ava seaded kasulik ära salvestada – lisades nime Saved settings ja vajutades nupule Save.

Avade lisamine mustrisse

Vaatame kuidas luua korrapäraseid mustreid (pattern) suurema hulga avade loomiseks. Lisaks sellele, et me saame kopeerida ühte ava kiiresti erinevatesse kohtadesse, võimaldab see meil ka ühe liigutusega kõiki avasid kontrollida. Soldi Edge võimaldab meil luua 5 tüüpi mustrit:

 • Rectangular – ristkülikujuline
 • Circular – ringikujuline
 • Along Curve – mööda joont
 • Fill Pattern – ala täitmine
 • Mirror – peegelpildis
Mustri loomise vahendid asuvad Home>Pattern grupis. NB! Need muutuvad aktiivseks alles siis, kui oled valinud mida tahad mustrisse viia.
229.jpg

Ristkülikukujuline muster

Näites kasutan 100x100x10mm detailiga, mille ühte nurka on loodud vaikimisi ava Simple Hole.

230.jpg

Ristkülikukujulise mustri loomiseks tuleb esmalt alustada soovitud elemendi selekteerimisest – selekteeri ava.

231.jpg

Kohe pärast objekti selekteerimist muutuvad alles mustri tööriistad aktiivseks. Teeme valiku Rectangular.

232.jpg

Seejärel vali pind, kuhu soovid mustrit luua.

233.jpg

Kohe pärast pinna valimist kuvatakse vaikimisi suurustega või kasutaja poolt viimati kasutatud mustri mõõtmed. Näiteks on mustri tüübiks Fit, mis lubab lisada äärimiste avade kaugused x ja y suunas ning vastavalt avade arvu antud suunades (X ja Y Count)

234.jpg

Lisame näiteks x ja y suuna 80mm ning avade arvu mõlemas suunas 3tk. Antud parameetrid tekitavad siis kokku 9 ava.

235.jpg

Valides seadete paneelilt Supress Instance.

236.jpg

See võimaldab sul olemasolevat mustrit muuta, lihtalt klikkides nendes kohtades mida näiteks ei vaja. Valiku kinnitamiseks või loobumiseks vajuta Accept või Cancel.

237.jpg

Viimane asi, mida siinkohal veel vaadata on mustri paigutamise meetod. Vaikimisi kuvatakse meile Fit, mille puhul määrad mustri ala laiuse ning elemendid jagatakse vastava ala vahel ära.

238.jpg

Fixed valiku puhul aga määrad järgmise mustri kauguse ning elementide arvu.

239.jpg

Ringikujuline muster

Ringikujulise mustri tutvustamiseks loome söörikutaolise detaili, millel on üks ava.

240.jpg

Nagu eelmise näite puhul, tuleb ka siin kõigepealt delekteerida detaili osa, mida soovid paljundada. Seejärel saad valida Circular tööriista.

241.jpg

Olles valinud tööriista tuleb klikkida pinnale, kuhu soovid mustrit. Meie näite puhul on sõõrik aga seest tühi ning sel juhul tuleb klikkida äärejoonel.

242.jpg

Mustri keskkohaks valiti nüüd ringi tsenter ja luuakse vaikimisi arvuga muster. Muutes Count lahrit saame muuta avade arvu.

243.jpg

Avade eemaldamiseks kliki Supress Instance nupul.

244.jpg

Vaikimisi luuakse muster kogu ringi ulatuses ehk 360-kraadi. Klikkides Circle/Arc Pattern nupule, saame vali kraadid, mis ulatuses mustrit soovime.

245.jpg

246.jpg

Valides mustri soovitud raadiuse, avatakse meile eelmisest mustrist tuntud Fit ja Fixed meetodid.

Muster mööda joont

Loome harjutamiseks suvalise kujuga detaili ning ava.

247.jpg

Mustri loomiseks selekteeri ava ning vali mustri tüübiks Along Curve.

248.jpg

Seejärel vali joon, mida mööda musterpeab “jooksma”. Joone võid ise luua või kasutada detaili servasid. Hetkel vali Select: Chain ning selekteeri detaili ülemine äär ja vajuta Accept.

249.jpg

Nüüd tuleb määrata antud joonel ankur ja mustri liikumise suund. Probleem on selles, et selekteerimiskohta on silmaga kehv näga. Seega pead pingutama, et näha pruuni täpikest.

250.jpg251.jpg

Seejärel sisesta mustri arvuks 26 aga programm annab veateate, mis tähendab et muster “jookseb” detailist mööda.

252.jpg

Selle parandamiseks kliki tööriista ribal seadete nupule ning vali Transformation Type: Full ja Rotation Type: Curve Position. Valiku kinnitamiseks vali Accept.

253.jpg

Lõpetamiseks vajuta tööriista ribal ka Accept.

254.jpg

Ala täitmine mustriga

Käsuga Fill Pattern saad kogu selekteeritud ala täita mustriga.

255.jpg

Valida on kolme täitseviisi vahel:

256.jpg

 • Rectangular – täidab ala x ja y suunas võrdselt
  257.jpg
 • Stagger – sarnane eelmisega, kuid teine rida on esimesega võrreldes nihkes
  258.jpg
 • Radial – paigutab mustri radiaalselt
  259.jpg
  Radiaalse mustri puhul paigutatakse avad päikese kiirte stiilis (Instance Count). Muutes selle Target Spacing, lisatakse muster tihedalt ümber objekti.
  260.jpg
  Klikkides Center Orient, pööratake selekteeritud muster alati suunaga keskele.
  261.jpg

Valitud detaili viimine peegelpilti

Pattern>Mirror tööriista kasutame detaili viimiseks peegelpilti.

262.jpg

Nn. peeglina tuleb kasutada mõnda detaili külge või teljestiku tasapindu. Järgmises näites kasutame detailina ühte seibi, mis oleks vaja viia peegelpilti.

263.jpg

Peegelpinnana kasutame teljestiku tasapinda (Base Reference Planes), mis tuleb rajaleidja puus sisselülitada.

264.jpg

Selekteeri detail, vali Mirror tööriist ning kliki YZ-tasapinnal.

265.jpg

Selles peatükis otseselt plastmassi omadustega tegemist ei ole, kuid tehnilised võtted, mida kavatsen kasutada, on just kõige sagedamini kasutatav taoliste materjalidega. Nimelt võtame vaatluse alla:

 • Rib ja Web Network, mida kasutatakse materjali tugevdamiseks
 • Vent, mida kasutatakse ventilatsiooniava sõrestiku loomiseks

Plastmassdetaili seinte tugevdamine

Esimese asjana vaatame kuidas luua tugevdusi Rib tööriista abil. Selleks valin karbi, kuhu joonistan soovitud joonised. Loodud sketsid võivad olla avatud ehk ei pea puutuma detaili.

266.jpg

Vali Rib tööriist …

267.jpg

… ning vali soovitud joonis ja vajuta Accept.

268.jpg

Seejärel saad vali tugevduse paksuse ja paigutuse joone suhtes. Lisan seina paksuseks 2mm ning paigutuse joone suhtes Centered.

269.jpg

Tehes valiku Finite Depth, saame valida tugevduse paksuse.

270.jpg

Sõrestiku loomine

Terve sõrestiku loomiseks vali Web Network tööriist.

271.jpg

Kui oled tööriista valinud, siis selekteeri joonis ja sisesta seina paksus.

272.jpg

Klikkides aga Draft valikule, saame muuta sõrestiku alt laiemaks.

273.jpg274.jpg

Ventilatsiooniava sõrestik

Huvitav tööriist on Vent, mis võimaldab luua huvitava konstruktsiooniga sõrestikku.

275.jpg

Näites loon soovitud sõrestiku joonise detailist natuke eemal.

276.jpg

Joonise välimine joon peab olema kindlasti suletud. Sisemine võrestik ei pea ulatuma vastu joonise välist äärt. Klikkides Vent tööriistale kuvatakse seadete aken.

277.jpg

Võrestik on jaotatud kaheks: Ribs ja Spars, mis on tähistatud kindla värviga. Jälgi pildil olevaid nooli!

 • Thickness – võrestiku riba laius
 • Extension – laiendus, osa mis lisatakse “üle ääre” detaili taga
 • Offset – nihe pealispinna ja sõrestiku vahel
 • Depth – sõrestiku kõrgus
 • Draft angle – sõrestiku kaldenurk
 • Round & fillet radius – nurkade ümardus

Valin oma seaded ja vajutan OK. Nüüd jälgi tööriista seadete riba. Esimesena selekteeri sõrestiku välimine äär (Select Boundary Step) ja vajuta Accept.

278.jpg

279.jpg

Seejärel kliki joontel, mis jäävad peale poole (Select Ribs Step) ja ära unusta vajutada Accept.

280.jpg

Seejärel alumised jooned (Select Spars Step) ja Accept.

281.jpg

Nüüd näita kätte suund (liiguta hiir vajalikus suunas).

282.jpg

Kinnita oma valik hiireklahviga ning kui kõik on korras, vajuta Finish. Parema tulemuse nägemiseks peida joonised.

283.jpg

Harjutus 10

Eesmärk

Selles harjutuses kasutame mustri loomist ning sõrestiku tööriista.

Tegevus

 • Loo uus Part-fail
 • Loo pealtvaates kaks silindrit läbimõõtudega 80mm ja 46mm ning vastavalt kõrgustega 52mm ja 55mm
 • Ümarda Round tööriista silindrite ülemised servad. Suuremal silindril 17mm ja väiksemal 10mm
 • Lisame seinapaksuse 2mm.
  • Selleks haara Thin Wall tööriist ning kliki lambi põhjale.
  • Sisesta 2mm ja vajuta Enter
 • Loome alumised jahutusavad.
  • vali ringi loomise tööriist ja lukusta lambi kõige pealmine pind
  • vali pealtvaade Ctrl+T
  • joonista keskele kaks ringi läbimõõtudega 47mm ja 60mm
  • seejärel joonista kaks joont, keskkohast 15-kraadi kaugusel. Siinkohal on hea trikk joonistada keskele joon, mis puudub ringi äärt
  • kärbi ülearused jooned

 • Kasuta just loodud eskiisi ja tee vaba käega sisselõige
 • Kasutame mustriloomise tööriista, et neid avasid saaks rohkem
  • selekteeri detailide puus just loodud ava
  • vali Circular muster
   241.jpg
  • me valisime mustri, mis teeb koopiad ringikujuliselt. Et see nüüd tööle hakkaks, tuleb hiirega osutada mõnele ringile ja kui kursor “hüppab” tsentrisse, siis klikid.
  • ja sisesta koopiate arv 5
 • Lisame õhutusavad ka ülemisele servale
  • selleks lukusta jälle kõige pealmine lambi osa
  • vali pealtvaade Ctrl+T
  • joonista keskele ring läbimõõduga 36mm
  • trimmi nii, et jääb alles osa nagu pildil
  • oma soovitud kujundi saamiseks vali Symmetric Offset ja lisa pildil näidatud parameetrid (laius 4mm, raadius 2mm ja ümardatud otsaga).
  • nüüd kliki oma loodud pisikesele kaarele ja kliki rohelist linnukest.
 • Tee selle abil detaili sisselõige ning loo viis koopiat ümber keskkoha
 • Kui me selle lambi pealmises osas oleme, siis lisame kohe sinna üles ka ühe sisselõike.
  • vali pealtvaade
  • tee ristkülik keskkohast paremale ja mille keskkohad on samal joonel
  • ristkülik on 4x12mm ja keskkohast 4mm vasakul
  • tee sisselõige
 • Teeme lambile serva, millega ta kinnitub jala külge
  • vali isomeetriline vaade Ctrl+I
  • haara Coincident Plane  tööriist, kliki eestvaate tasapinnale, haara noolest ja too see 30mm lähemale.
  • lukusta uus tasapind ja liigu eestvaatesse Ctrl+F
  • joonista 50mm pikkune joon pildil näidatud servast üles
  • liigu isomeetrilisse vaatesse Ctrl+I ja vali Web Network tööriist
   271.jpg
  • nüüd vali oma loodud joon ja kliki rohelist linnukest
  • järgmiseks kliki noolele, et muuta loodava materjali suunda ning seadete ribalt kliki No Extend, mis ei loo materjali kaugemale kui on joone pikkus.
   Loodava materjali paksus 2mm. Kui oled kõik ära lisanud, siis vajuta jälle rohelist linnukest.
  • Lisame nurka 4mm ümarduse ja ümarduse tsentrisse 3mm ava.
  • Valmis
  • Salvesta

Harjutus 11

Eesmärk

Kasutame ventilatsiooniavade loomise tööriista, mustrit ning avade loomise tööriista.

Tegevus

 • Loo uus Part-fail ja vali pealtvaade
 • Loome 6mm paksuse 380x300mm aluse
 • Loodud aluse alumisse ossa teeme 20mm kõrge 380x6mm ääre
 • Tekitame  ventilatsiooniava
  • lukusta aluse pealmine pind ja joonista sellele ring läbimõõduga 120mm
  • vali Offset tööriist ning loo ringjoonest 10mm vahetega kokku 6 ringi
  • joonista ringe poolitav joon ning loo Rotate tööriista abil 45-kraadise nurgaga koopiad. (Mäletad, et pööratud koopiate puhul oli vaja määrata tsenter ja siis punkt, kust pöörama hakati).
  • kustutan ära sisemise ringi jooned
  • haara Vent tööriist275.jpg
  • avanenud aknas määra ribide paksuseks 5mm ja sügavuseks 6mm
  • vajuta OK ja jälgi tööriista seadete ribal, mida programm küsib. Esimesena määra ava välisäär ja kinnita valik “rohelise linnukese” abil
  • seejärel tuleb näidata, millised on ribid – märgista kõik ülejäänud jooned
  • vastupidi ribid jätan vahele ja klikin suuna valikule ja suunan selle detaili poole. Kui sobib, vajuta Finish.
 • Tekitame nurkadesse kruvide pesad
  • lukusta detaili pealmine pind ja joonista selle keskele 120x120mm ruut
  • ümarda nurgad 10mm
  • avade loomiseks kliki Hole tööriistal (1) ning seadetest vali (2):
   • counterbore tüüpi ava (3)
   • M3 mõõduga (3)
  • nüüd kui vajutad OK ja oled pealtaates, siis saad hiirega üle nurga lohistades raadiuse tsentrisse teha soovitud avad. Tee 4 tk
 • Teeme ventilatsiooniavast peegelpildis koopia
  • selekteeri detailipuus soovitud avad
  • vali Mirror tööriist
  • selekteeri tasapind, mis käitub peeglina. Kui oled kenasti juhendi järgi teinud, siis sobib selleks ZY-tasapind (kliki sellel)
 • Loome detaili sisse ava ja kasutame mustrit nende koopiate tegemiseks
  • loo sisselõige täpselt teljestiku keskpunkti pildil näidatud mõõtmetega
  • kuna me ei soovi mustrit täpselt äärest ääreni, siis teeme detaili peale igast servast 10mm väiksema ristküliku (360x280mm)
  • loo koopia ka ümber ventilatsiooniava olevast eskiisist. Kokku peab olema 1 ava (keskel) ja kolm eskiisi.
  • loodud eskiiside vaheline ala jääb meie mustri jaoks. Selekteeri keskel olev sisselõige ning vali Fill Pattern.255.jpg
  • seejärel kliki eskiisidest tekkinud alale ja vajuta “rohelist linnukest”. See kuvab sulle esialgse paigutuse
  • määra mustri laadiks Stagger ning avade vahe 20mm ja nurk 60-kraadi
 • Valmis
 • Salvesta

Attachments1

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Hetkel õpivad:

Profile picture of Piia
Profile picture of Kaarel

Kontrolli tunnistust

Tööribale