SolidEdge ST4 – Avad ja mustrid (pattern)

Antud peatükis vaatame, kuidas luua erinevaid tüüpi avasid ning kuidas kasutada ära nn. mustreid (pattern), mis loob ühele pinnale kindla reegli järgi hästi palju avasid.

Ava tüübid

Avad erinevad tavalisest sisselõikest sellepoolest, et nendel on reeglina mingi kindel kuju ja omadused. Solid Edge eristab siinkohal 5 erinevat ava tüüpi:

 • Counterbore holes (1)
 • Countersink holes (2)
 • Tapered holes (3)
 • Thread holes (4)
 • Simple holes (5)

224.jpg

Ava lisamine

Ava lisamiseks vali Solids grupist Hole.

225.jpg

Seejärel liiguta hiirega üle pinna, kuhu soovid ava saada ning kinnita see hiireklikiga.

226.jpg

Vaikimisi üritab Solid Edge luua avad risti pinnaga. Näiteks kui üritada luua ava sama detaili kaldpinnale pinnanormaaliga risti, siis Solid Edge pakub meile vastupidi – risti detaili pinnaga. Selle parandamiseks tuleb soovitud pind enne lukustada ja seejärel saame oma soovitud ava.

227.jpg

Ava parameetrid

Ava raadiused ja sügavus on avatüüpidel sarnased ning teised lihtsalt mõistetavad. Ava tüübi määramiseks ja parameetrite muutmiseks tee klikk Hole Options nupul. Kui olemasolevates ava tüüpides pole sulle sobivat, siis on oma ava seaded kasulik ära salvestada – lisades nime Saved settings ja vajutades nupule Save.

228.jpg

Avade lisamine mustrisse

Vaatame kuidas luua korrapäraseid mustreid (pattern) suurema hulga avade loomiseks. Lisaks sellele, et me saame kopeerida ühte ava kiiresti erinevatesse kohtadesse, võimaldab see meil ka ühe liigutusega kõiki avasid kontrollida. Soldi Edge võimaldab meil 5 tüüpi mustrit:

 • Rectangular – ristkülikujuline
 • Circular – ringikujuline
 • Along Curve – mööda joont
 • Fill Pattern – ala täitmine
 • Mirror – peegelpildis
Mustri loomise vahendid asuvad Home>Pattern grupis.
229.jpg

Ristkülikukujuline muster

Näites kasutan 100x100x10mm detailiga, mille ühte nurka on loodud vaikimisi ava Simple Hole.

230.jpg

Ristkülikukujulise mustri loomiseks tuleb esmalt alustada soovitud elemendi selekteerimisest – selekteeri ava.

231.jpg

Kohe pärast objekti selekteerimist muutuvad alles mustri tööriistad aktiivseks. Teeme valiku Rectangular.

232.jpg

Seejärel vali pind, kuhu soovid mustrit luua.

233.jpg

Kohe pärast pinna valimist kuvatakse vaikimisi suurustega või kasutaja poolt viimati kasutatud mustri mõõtmed. Näiteks on mustri tüübiks Fit, mis lubab lisada äärimiste avade kaugused x ja y suunas ning vastavalt avade arvu antud suunades (X ja Y Count)

234.jpg

Lisame näiteks x ja y suuna 80mm ning avade arvu mõlemas suunas 3tk. Antud parameetrid tekitavad siis kokku 9 ava.

235.jpg

Valides seadete paneelilt Supress Instance.

236.jpg

See võimaldab sul olemasolevat mustrit muuta, lihtalt klikkides nendes kohtades mida näiteks ei vaja. Valiku kinnitamiseks või loobumiseks vajuta Accept või Cancel.

237.jpg

Viimane asi, mida siinkohal veel vaadata on mustri paigutamise meetod. Vaikimisi kuvatakse meile Fit, mille puhul määrad mustri ala laiuse ning elemendid jagatakse vastava ala vahel ära.

238.jpg

Fixed valiku puhul aga määrad järgmise mustri kauguse ning elementide arvu.

239.jpg

Ringikujuline muster

Ringikujulise mustri tutvustamiseks loome söörikutaolise detaili, millel on üks ava.

240.jpg

Nagu eelmise näite puhul, tuleb ka siin kõigepealt delekteerida detaili osa, mida soovid paljundada. Seejärel saad valida Circular tööriista.

241.jpg

Olles valinud tööriista tuleb klikkida pinnale, kuhu soovid mustrit. Meie näite puhul on sõõrik aga seest tühi ning sel juhul tuleb klikkida äärejoonel.

242.jpg

Mustri keskkohaks valiti nüüd ringi tsenter ja luuakse vaikimisi arvuga muster. Muutes Count lahrit saame muuta avade arvu.

243.jpg

Avade eemaldamiseks kliki Supress Instance nupul.

244.jpg

Vaikimisi luuakse muster kogu ringi ulatuses ehk 360-kraadi. Klikkides Circle/Arc Pattern nupule, saame vali kraadid, mis ulatuses mustrit soovime.

245.jpg

246.jpg

Valides mustri soovitud raadiuse, avatakse meile eelmisest mustrist tuntud Fit ja Fixed meetodid.

Muster mööda joont

Loome harjutamiseks suvalise kujuga detaili ning ava.

247.jpg

Mustri loomiseks selekteeri ava ning vali mustri tüübiks Along Curve.

248.jpg

Seejärel vali joon, mida mööda musterpeab “jooksma”. Joone võid ise luua või kasutada detaili servasid. Hetkel vali Select: Chain ning selekteeri detaili ülemine äär ja vajuta Accept.

249.jpg

Nüüd tuleb määrata antud joonel ankur ja mustri liikumise suund. Probleem on selles, et selekteerimiskohta on silmaga kehv näga. Seega pead pingutama, et näha pruuni täpikest.

250.jpg251.jpg

Seejärel sisesta mustri arvuks 26 aga programm annab veateate, mis tähendab et muster “jookseb” detailist mööda.

252.jpg

Selle parandamiseks kliki tööriista ribal seadete nupule ning vali Transformation Type: Full ja Rotation Type: Curve Position. Valiku kinnitamiseks vali Accept.

253.jpg

Lõpetamiseks vajuta tööriista ribal ka Accept.

254.jpg

Ala täitmine mustriga

Käsuga Fill Pattern saad kogu selekteeritud ala täita mustriga.

255.jpg

Valida on kolme täitseviisi vahel:

256.jpg

 • Rectangular – täidab ala x ja y suunas võrdselt
  257.jpg
 • Stagger – sarnane eelmisega, kuid teine rida on esimesega võrreldes nihkes
  258.jpg
 • Radial – paigutab mustri radiaalselt
  259.jpg
  Radiaalse mustri puhul paigutatakse avad päikese kiirte stiilis (Instance Count). Muutes selle Target Spacing, lisatakse muster tihedalt ümber objekti.
  260.jpg
  Klikkides Center Orient, pööratake selekteeritud muster alati suunaga keskele.
  261.jpg

Valitud detaili viimine peegelpilti

Pattern>Mirror tööriista kasutame detaili viimiseks peegelpilti.

262.jpg

Nn. peeglina tuleb kasutada mõnda detaili külge või teljestiku tasapindu. Järgmises näites kasutame detailina ühte seibi, mis oleks vaja viia peegelpilti.

263.jpg

Peegelpinnana kasutame teljestiku tasapinda (Base Reference Planes), mis tuleb rajaleidja puus sisselülitada.

264.jpg

Selekteeri detail, vali Mirror tööriist ning kliki YZ-tasapinnal.

265.jpg

 

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Kontrolli tunnistust

Tööribale