SolidEdge ST4 – Jooniste loomine

Joonise loomine detailist

Järgmistes näidetes kasutan detail5.par mudelit. ISO Draft keskkonnas valin dokumendi suuruseks A3. Detaili liamiseks vali menüüst Home>Drawing Views>View Wizard

st4_431

Pärast nupule vajutamist on vaja valida soovitud detail ja kliki Open.

432.jpg

Nüüd kuvatakse aken kus vajuta julgelt Next ja seejärel vali vaade, mida soovid esimesena kuvada (Drawing View Orientation). Antud detaili puhul alustan paremvaatest (right). Detaili lisamiseks vajuta Finish (Next nupp jäta nüüd vahele).

433.jpg

Seejärel vali vajadusel seadete paneelilt mõõtkava ning lisa detail joonisele.

434.jpg

Lihtsalt kliki soovitud kohta.

435.jpg

Põhivaated

Kui joonisel on olemas vähemalt üks vaade, siis teiste vaadete loomine on imelihtne. Vali menüüst Home>Drawing Views>Principal

436.jpg

Seejärel kliki juba lisatud joonisel ja liiguta hiirt selles suunas, millist vaadet soovid. Näiteks pealtvaate lisamiseks klikin joonisel ja liigun hiirega alla.

437.jpg

Sama  tööriista kasutades loon ka vasakultvaate.

438.jpg

Liigutades hiirt diagonaalis, saame isomeetrilise vaate.

439.jpg

Select tööriista abil on võimalik vaateid selekteerida ning seejärel muuta selle seadeid või dokumendis nihutada. Klikkides klaviatuuril Delete klahvi saame selekteeritud vaate kustutada.

440.jpg

Põhivaated on vaikimisi omavahel joondatud. See võimaldab jooniseid vabalt liigutama ning sellest sõltuv vaade liigub automaatselt kaasa.

441.jpg

Lisavaated

Home>Drawing Views>Auxiliary käsu abil saad luua soovitud kohast lisavaate.

442.jpg

Lisavaateid kasutatakse kui põhivaate mingi element kuvatakse moonutatult. Kliki antud tööriistal ja vali pind või punktid, mille suhtes vaade luuakse.

443.jpg

Seejärel näita vaate suund.

444.jpg

Vaate suunda jääb tähistama nool ning tähis, mis algab A-tähega. Sellele vastab joonis nimega VAADE A. Teksti eestikeelseks tegemiseks tee joonisel parem klikk ning vali Properties.

445.jpg

Avanenud aknas lisa Caption>Caption type aknas View sõnaga VAADE. Vajuta OK

446.jpg

Lisaks sellele, kui soovid vaadet tõsta, siis hoiab see tugevasti põhivaatest kinni. Et saaksid vaadet vabalt tõsta, tee parem klikk joonisel ja vali Maintain Aligment.

447.jpg

See võimaldab nüüd vaadet vabalt liigutada.

448.jpg

Lõiked

Solid Edge võimaldab kenasti luua ka erinevaid lõikeid. Lõiget kasutatakse detaili sisemise ehituse näitamiseks. See on kujutis, mis saadakse detaili mõttelisel lõikamisel ühe või mitme tasapinnaga. Lõikejoon varustatakse suunanooltega ja tähtedega.

Lõike loomiseks on Home>Drawing Views kaks tööriista:

  • Cutting Plane – lõikejoone märgistamine
  • Section – lõike tähistamine

449.jpg

Protseduuri alustatakse lõikejoone märgistamiseks ehk vali Cutting Plane. Seejärel vali vaade, kuhu soovid lõiget teha. Klikkides mõnele vaatele saame järgmisena joonistada lõikejoone.

450.jpg

Kui joon valmis kliki Close Cutting Plane ning vali lõikesuund. Kinnita valik hiireklikiga.

451.jpg

Lõike saamiseks vali tööriist Section. Kliki lõikejoonele ja vali asukoht. Eestikeelseks saad jälle muuta parem klikk Properties abil.

452.jpg

Detailne vaade

Kui detaili mingi osa jääb antud mõõtkavas liiga segaseks ja on näiteks palju mõõtusid vms, siis luuakse antud kohast täpsem ja suurem ülevaade. Põhimõtteliselt oleks nagu tegemist  suurendusklaasiga. Väljatoodav koht ümbritsetakse peene pidevjoonega ning varustatakse suure tähega. Loodud vaade kannab vaate tunnustähist ning mõõtkava suurust.

 

Detailse vaate lisamiseks vali menüüst Home>Drawing Views>Detail.

453.jpg

 

Seadete paneelilt vali soovitud mõõtkava.

454.jpg

Seejärel joonista ring ümber soovitud ala ja vali detailsele vaatele koht.

455.jpg

Seadete muutmiseks tee ringil parem klikk ja vali Properties.

456.jpg

Avanenud aknas vali joone tüüpiks pidevjoon ja jämeduseks 0,13mm.

457.jpg

Loodud detailsele vaatele tee ka parem klikk ja vali Properties. Avanenud akas vali Caption vaheleht ning lisa linnuke View Scale järgi.

458.jpg

459.jpg

 

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Kontrolli tunnistust

Tööribale