SolidEdge ST4 – Jooniste vormistamine (kirjanurk)

Selles ja järgmistes peatükkides vaatame kuidas lisada joonisele 3D mudelist erinevad vaateid, mõõtmestada ja luua erinevaid lõikeid. Nagu koostude puhul, siis on ka jooniste puhul kõik detailid dokumendiga tihedalt seotud. See tähendab, et kui oled detailis teinud mõne muudatuse, muutuvad ka kõik teised.

Alustame sellest millised on tehnilise joonestamise nõuded paberile, kuhu tuleb joonised luua. Ehk millised on paberi formaadid ja mis seal olema peavad. Ja seejärel vaatame, kuidas saame sama asja teha programmis Solid Edge.

Jooniste vormistamine

Kõik joonised tehakse paberile, mille formaadid on määratud ISO5457 standardiga. Meie jaoks enimkasutatavad on A0-A4. Paberi suurus vali nii, et vähemalt 60% pinnast oleks kaetud.

423.jpg

Iga joonis peab sisaldama kindlasti raamjooni, tsentreerimismärke ja kirjanurka.

425.jpg

Raamjoone paksus on vähemalt 0,5mm ning kaugus paberi servast vähemalt 10mm. Formaatide A0 ja A1 on joone kaugus servast vähemalt 20mm. Köiteriba jaoks tuleb vasak raamjoon viia 20mm kaugusele.

Tsentreerimismärgid abistavad jooniste kopeerimisel. Joone paksus on samuti vähemalt 0,5mm ning tõmmatakse paberi servast üle raamjoone u. 5mm.

Kirjanurk lisatakse joonise alla paremasse nurka vastu raamjooni. Kirjanurga standardid annavad joonestajale ainult üldisi soovitusi ja seepärast võib iga ettevõte julgelt luua oma kirjanurga. Meie kasutame allolevat kirjanurka.

424.jpg

Kirjanurk annab teada, kuidas tuleb joonist lugeda ning sisaldab infot joonise, selle koostaja ja kontrollija kohta.

 • materjal – detaili materjal, koostu puhul jätta tühjaks
 • märkimata piirhälbed – esitatakse andmed ISO2768 järgi. Täpsemalt loe siit.
 • mass – detaili või koostu mass
 • mõõt – märgib detaili või koostu suuruste vahekorda. Näiteks 1:1 tähistab loomulikku suurust. 1:2, 1:5, 1:10 jne on vähendavad mõõtsuhted ning 2:1, 5:1, 10:1 jne on suurendavad mõõtsuhted
 • teostas, kinnitas, kontrollis – kinnitatakse nime ja allkirjaga
 • nimetus – koostu või detaili nimetus
 • formaat – paberi formaat
 • kooli nimi – kooli nimetus pikalt
 • leht – kuvab käesoleva lehe numbrid ja lehtede koguarvu. Näiteks 1/10
 • tähis – kokkuleppe number, meie lisame kursuse numbri ja kuupäeva. Näiteks A06 01.01.2006

Jooniste vormistamine Solid Edge’s

Jooniste loomiseks tuleb luua uus dokument ISO Draft keskkonnas.

422.jpg

See avab vaikimisi suurusega ja kirjanurgaga tühja dokumendi. Dokumendi seadistusi saad muuta, kui klikid Application Button>Sheet Setup

426.jpg

See avab dokumendi seadete akna:

 • Size – võimalus muuta dokumendi suurust
 • Name – dokumendi nimi
 • Background – võimalus valida salvestatud mallide seast; eemaldades linnukese Show background eemaldatakse kirjanurk ja raamjooned
427.jpg

Olemasolevate mallide muutmisels vali menüüst View>Sheet Views>Background

428.jpg

See kuvab programmi all ääres vaikimisi mallid.

429.jpg

Joonista vastavalt mõõtudele kirjanurk, raamjooned ja tsentreerimismärgid või lae alla pohi.dft. Oma töö salvestamiseks mallina Application Button>Create Quicksheet Template.

430.jpg

Loe hoiatusteade läbi, sest see hoiatab, et kõik lisatud joonised kustutatakse. Vajuta YES ja salveta töö C:\Program Files\Solid Edge ST4\Template kataloogi nimega iso draft.dft. Kirjuta olemasolev fail üle!

 

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Kontrolli tunnistust

Tööribale