SolidEdge ST4 – Joonistega manipuleerimine (Harjutus 5)

Kui eelmistes peatükkdies vaatasime jooniste koostamist põhikujundite, nagu joon, ristkülik, ring, kaar ja hulknurk, siis vaatame, milliseid tööriistu Solid Edge ST4 veel pakub. Seda kõike ikka sellepärast, et jooniste loomine oleks veel lihtsam ja kiirem.

Joonte pikendamine

On olukordi, kus olete joone teinud liiga lühikese, siis esimene viga mida tehakse on, et lisatakse uus joon. Üldiselt on see viga ja ka ebamugav. Siinkohal tuleb meile appi Extend to Next st4_Extend_To_Next tööriist, mis pikendab joont kuni järgmise objektini.

88.jpg

Ümar- ja kaldkant

Solid Edge kaks tööriista Fillet fillet.jpg ja Chamfer chamfer1.jpg aitavad kiiresti nurkadesse lisada ümar- või kaldkanti.

89.jpg

Fillet tööriista abil saad luua ka sujuvaid üleminekuid.

90.jpg

Chamfer tööriista suurepäraseks omaduseks on määrata kaldkandi erinevad pikkused. Selleks jälgi tekkinud A ja B tähte.

91.jpg

Kärpimine

Kärpimise all peetakse Solid Edge’s silmas põhimõtteliselt joonte kustutamist joonte ristumiskohas. Solid Edge võimaldab kahte liiki kärpimist Trim trim.jpg ja Trim Corner trim_corner.jpg.

Trim tööriista abil saad kustutada jooni kuni järgmise joonte ritumiskohani. Vali tööriist ja kliki lihtsalt soovitud joontel.

92.jpg

Trim Corner aga moodustab joontest nurga. Ei ole oluline, kas jooned ulatuvad teineteiseni või lause ristuvad omavahel.

93.jpg

Joone tükeldamine

Jooni saab soovitud kohast tükeldada tööriist Split split.jpg. Lihtsalt vali tööriist, tee soovitud joonel klikk ning vali lõikekoht. Lõikekohta luuakse automaatselt geomeetrilised sidemed ning juba olemasolevad sidemed võidakse ära lõhkuda.

94.jpg

Nihe

Nihe on töövõte, kus olemasolevast objektist luuakse sarnande objekt kasutaja poolt määratud kaugusele. Nihke loomiseks on kaks võimalust:

 • ühepoole nihe (Offset offset1.jpg) – loob ühepoolse nihke kasutaja poolt valitud suunas. Nihke määramisel jälgi seadete riba, kus programm soovib kinnitust, et olete lõpetanud elementide valimise 96.jpg
  95.jpg
 • sümmeetriline nihe (Symmetric Offset symmetric_offset.jpg) – loob nihke valitud objektist võrdselt mõlemas suunas. Antud tööriistale vajutades kuvatakse seadete aken, kus saad määrata nihke suuruse ja otsa parameetrid. Nihke lisamise lõpetamiseks palub programm jällegi kinnitust  96.jpg .
  97.jpg
  Teen valiku näiteks Offset Arc
  98.jpg

Liigutamine, keeramine ja kopeerimine

Move move1.jpg tööriista abil on võimalik jooni või kujundeid teatud ruumipunkti järgi liigutada x- või y-suunas. Kui Copy 100.jpg tööriista seadetest on sisselülitatud siis luuakse samaaegselt selekteeritud osast koopia.

99.jpg

Rotate rotate1.jpg tööriista abil saad objekte pöörata ja ka samal ajal teha koopiat. Koopia jaoks peab olema  Copy 100.jpg sisselülitatud.

Kui eelmistes peatükkdies vaatasime jooniste koostamist põhikujundite, nagu joon, ristkülik, ring, kaar ja hulknurk, siis vaatame, milliseid tööriistu Solid Edge ST4 veel pakub. Seda kõike ikka sellepärast, et jooniste loomine oleks veel lihtsam ja kiirem.

Joonte pikendamine

On olukordi, kus olete joone teinud liiga lühikese, siis esimene viga mida tehakse on, et lisatakse uus joon. Üldiselt on see viga ja ka ebamugav. Siinkohal tuleb meile appi Extend to Next extend_to_next.jpg tööriist, mis pikendab joont kuni järgmise objektini.

88.jpg

Ümar- ja kaldkant

Solid Edge kaks tööriista Fillet fillet.jpg ja Chamfer chamfer1.jpg aitavad kiiresti nurkadesse lisada ümar- või kaldkanti.

89.jpg

Fillet tööriista abil saad luua ka sujuvaid üleminekuid.

90.jpg

Chamfer tööriista suurepäraseks omaduseks on määrata kaldkandi erinevad pikkused. Selleks jälgi tekkinud A ja B tähte.

91.jpg

Kärpimine

Kärpimise all peetakse Solid Edge’s silmas põhimõtteliselt joonte kustutamist joonte ristumiskohas. Solid Edge võimaldab kahte liiki kärpimist Trim trim.jpg ja Trim Corner trim_corner.jpg.

Trim tööriista abil saad kustutada jooni kuni järgmise joonte ritumiskohani. Vali tööriist ja kliki lihtsalt soovitud joontel.

92.jpg

Trim Corner aga moodustab joontest nurga. Ei ole oluline, kas jooned ulatuvad teineteiseni või lause ristuvad omavahel.

93.jpg

Joone tükeldamine

Jooni saab soovitud kohast tükeldada tööriist Split split.jpg. Lihtsalt vali tööriist, tee soovitud joonel klikk ning vali lõikekoht. Lõikekohta luuakse automaatselt geomeetrilised sidemed ning juba olemasolevad sidemed võidakse ära lõhkuda.

94.jpg

Nihe

Nihe on töövõte, kus olemasolevast objektist luuakse sarnande objekt kasutaja poolt määratud kaugusele. Nihke loomiseks on kaks võimalust:

 • ühepoole nihe (Offset offset1.jpg) – loob ühepoolse nihke kasutaja poolt valitud suunas. Nihke määramisel jälgi seadete riba, kus programm soovib kinnitust, et olete lõpetanud elementide valimise 96.jpg
  95.jpg
 • sümmeetriline nihe (Symmetric Offset symmetric_offset.jpg) – loob nihke valitud objektist võrdselt mõlemas suunas. Antud tööriistale vajutades kuvatakse seadete aken, kus saad määrata nihke suuruse ja otsa parameetrid. Nihke lisamise lõpetamiseks palub programm jällegi kinnitust  96.jpg .
  97.jpg
  Teen valiku näiteks Offset Arc
  98.jpg

Liigutamine, keeramine ja kopeerimine

Move move1.jpg tööriista abil on võimalik jooni või kujundeid teatud ruumipunkti järgi liigutada x- või y-suunas. Kui Copy 100.jpg tööriista seadetest on sisselülitatud siis luuakse samaaegselt selekteeritud osast koopia.

99.jpg

Rotate rotate1.jpg tööriista abil saad objekte pöörata ja ka samal ajal teha koopiat. Koopia jaoks peab olema  Copy 100.jpg sisselülitatud.

st4_101

Sümmeetria

Päris palju tuleb joonestamisel ette joonised või detaile, mis on rangelt sümmeetrilised. See tähendab, et teatud punktist on mõlemad pooled ühesugused. Sümmeetria loomiseks kasutame Solid Edges Mirror mirror1.jpg tööriista. Nagu eelmiste tööriistade puhul, tuleb koopia tegemiseks Copy 100 nupp alla vajutada.

102

Konstruktsioonijoon

Kasutaja saab lisada joonistele konstruktsioonijooni, millel abil 3D mudeleid luua ei saa aga võivad olla suureks abiks jooniste loomisel. Konstruktsioonijooni jooneks saad muuta iga joone või kaare oma töös. Joonista joon, vali Construction construction.jpg tööriist.

103

Lõikepinna tähistamine

Lõikepinna loomine part keskkonnas pole vajalik ja see ei anna 3D loomisel mitte midagi. Kuid vahel kipuvad joonised päris keeruliseks ja teistele näitemiseks on hea teatud piirkonnad ära viirutada. Selle leiame Sketching>Draw grupist, kus vali Fill fill.jpg tööriista. Vali sobilikud seaded ja tee klikk suletud regioonil.

104

Harjutus 5

Eesmärk

117

Juhend

 • Loo uus dokument part-keskkonnas ja loome kujundi eestvaatesse (Ctrl+F)
 • Alustame detaili keskelt luues kaks ühise tsentriga ringi Circle_By_Center_Point läbimõõtudega 28mm ja 84mm
  105
 • Ring on loodud täpselt teljestiku keskele ja teljestik ise on ära peidetud
  106
 • Lisame alla kaks ühise tsentriga ringid läbimõõtudiga 20mm ja 34mm. Oluline on jälgida, et see ringi keskkoht oleks ülemise suurema ringiga ühel joonel. Esimesena tegin parempoolsed ringid ja seejärel vasakpoolsed, mis on on pandud võrduma parempoolsetega ja asetatud samale joonele.
  107
 • Võid kahe alumise ringide vahele lisada mõõdu ja kontrollida, kas see on 84mm.
  108.jpg
 • Ühendame kaks ringi alumist osa joonega line.jpg.
  109.jpg
 • Fillet  fillet.jpg  tööriista abil ühenda kaks alumist ringi ning lisa raadius 25mm.
  110.jpg
 • Fillet  fillet.jpg  tööriista abil ühenda kaks alumist ringi ülemise suurema ringiga. Pane kaared omavahel võrduma ning lisa raadius 12mm.
  111.jpg
 • Trim trim.jpg tööriista abil kustutame ülearused jooned.
  112.jpg
 • Loo suurema ringi kohale kaks ringi läbimõõtudega 10mm ja 22mm. Korda tegevust ning pane ringid ühele joonega ning nende omavaheline vahe on 62mm.
  113.jpg
 • Tangent Arc tangen_-arc.jpg tööriista abil ühendan kaks ülemist ringi kaartega, mille raadiused on 48mm ja 50mm. Seejärel joondan Horizontal/Vertical horizontal_vertical.jpg tööriista abil alumise ringiga ühele joonele.
  115.jpg
 • Lisame ülemiste ringide kauguse suure ringi keskpunkti suhtes 48mm ja alumiste ringide suhtes 90mm.
  114.jpg
 • Lisame viimased jooned, mis ühendavad ülemised ringid alumise suure ringi omadega.
  116.jpg
 • Viirutame joonisel näidatud ala, selleks valime Sketching>Draw grupist, kus vali Fill fill.jpg tööriista. Ning vaikimisi seadetega Angle:45o ja Spacing:3,17.
  117.jpg
 • Joonisel on kasutatud mõõtusid, millega tähistatakse kahe ava mõõtu korraga. Selleks vali Select tööriist ning kliki alumise ringi mõõdul
  118.jpg
 • Kui oled mõõdule vajutanud, ilmub seadete paneel, kus leia üles Modify – Prefix 119.jpg. See avab seadete menüü, mis võimaldab mõõtu täiendada. Lisame Prefix väljale 2 X. Tegutse sama ülemise 10mm avaga.
  120.jpg
 • VALMIS

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Kontrolli tunnistust

Tööribale