SolidEdge ST4 – Objektidega manipuleerimine noolratta abil

Solid Edge ST4 versiooniga tööd lihtsustav tööriist – noolratas (steering wheel). Tegemist on tööriistaga, mille abil võib hõlpsasti muuta joonise või detaili omadusi. Samas saab väga edukalt hakkama Extrude ja Revolve käskudega. Selles peatükis vaatamegi, mis see noolratas on, millised on selle seaded ja võimalused ning moodul lõppeb harjutusega.

Esimene kokkupuude noolrattaga

Valime harjutamiseks alla detail.par faili. Noolratas tekib kohe, kui oled Select töörisita abil klikkinud mõnele detaili pinnale.

154.jpg

Õigemini tekib alguses ainult üks nool, millele klikkides saab muuta antud detaili osa parameetrit.

155.jpg

Kui oled uue mõõdu paika saanud või selle muutmisest loobunud, siis kuvatakse rohkemate võimalustega noolratas.

156.jpg

Sama ratta saab ka siis, kui vajutad noole otsas asuvale kerale (lähtepunkt).

157.jpg

Kerale klikkides “kleepub” noolratas hiirekursori külge! Vabasta see hiireklikiga umbes samas kohas kus see juba oli. Nüüd kui klikkida hoopis rõnga valgel osal, saate muuta pinna nurka.

158.jpg

Sama lihtne on see ka teiste pindadega.

159.jpg

Noolratta ehitus

160.jpg

 1. sekundaartelje nupp
 2. sekundaartelg
 3. põhipunktid
 4. rõngas
 5. põhitelje nupp
 6. põhitelg
 7. lähtepunkt
 8. tööriista tasapind

Töötamine noolrattaga

Enne kui noolrattaga töötama hakkame, vaatame kuidas saada see paika. Lähtepunktist tõstes saame muuta noolratta asupaika, mis muudab ennast vastavalt asukohale. Kui oled selle paika saanud, siis tehes Shift+klikk noolratta tööriista tasapinnale, vahetatakse omavahel põhi- ja sekundaartelg, millega muutub ka roolratta rõngas.

161.jpg

Klikkides noolratta rõnga põhipunktides saame muuta telgede suunda.

162.jpg

Haarates kinni telgede nuppudest, saame muuta ka nende suunda.

163.jpg

Veel noolratta võimalusi

Muudan natuke detaili, et vaadata mida noolratas meile veel pakub.

164.jpg

Selekteeridesülemise osa kaare või selle sees oleva ringi, saame mööda põhitelge muuta selle kõrgust ja mööda sekundaartelge saame seda nihutada paremale ja vasakule.

165.jpg

Kindlasti oled juba tähele pannud, et kui oled midagi ära selekteerinud ja tekib noolratas, siis ilmub ekraani üles töörista seadete nupud QuickBar.

166.jpg

Esimene nupp sellel tööriistal on vaikimisi Move, mille teised valikud sõltuvad selekteeritud pinnast. Valides Extrude või Revolve saame samad tööriistad, mida me eelmises peatükis õppisime.

167.jpg

Jätkame Move valikuga ning vaatame QuickBar valikuid edasi. Järgmine valik määrab ära, kuidas selekteeritud pinnaga seotud osad liiguvad:

168.jpg

 

 • Extend/Trim – Vaikimisi valik. Selekteeritud osaga seotud pinnad on samuti mõjutatud – lühendades või pikendades end
  169.jpg
 • Tip – pinnad on selekteeritud alaga jäigalt seotud. Liigutades pinda, ei muudeta põhimindade suurusi, vaid liigutakse kaasa.
  170.jpg
 • Lift – selekteeritud alaga kõrvuti olevaid pindu ei mõjutata.
  171.jpg
Copy valiku abiga saad teha kiiresti koopiaid – sarnaneb see Copy>Paste meetodile. Detach Faces abiga saad selekteeritud osa eemaldada ja tõsta tõiesti teise kohta – sarnadeb Cut>Paste meetodile.
172.jpg
173.jpg

Viimane valik aitab valida, mis on prioriteet – kas selekteeritud ja liigutatavad osad või kogu detail ise.

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Kontrolli tunnistust

Tööribale