Teksti sisestamine (HARJUTUS 1)

Dokumendi loomine

Uue dokumendi loomiseks on meil kaks valikut – tühi dokument või dokument mallist. Mallid sobivad, kui sul tahad kiirelt eesmärgile jõuda. Näiteks vaja luua CV, ürituse plakat, ametikiri, kalender vms. Malli leidmiseks kasuta otsingukasti või tee valik pakutavatest kategooriatest.

Tühi dokument on alati kõige esimene, mis avaneb ka siis kui ESC-klahvi vajutada. Vaikimisi avatakse vale A4 püstpaigutusega dokument.

Teksti sisestamine

Lehele ilmuv vilkuv kursor on tekstisisestamise alguspunktiks ning tekst lisatakse sellest vasakule.

16.jpg

Hetkel on tähtede, numbrite, sümbolite ja kirjavahemärkide lisamiseks ikka veel klaviatuur päris populaarne ? Ühe klahvi all võib olla peidus kuni 3 märki. Võtame näiteks klahvi kus on sümbolid 2, ” ja @. Kui vajutad lihtsalt klahvile, siis saad numbri 2.

17.jpg

Hoides all samal ajal Shift-klahvi saame kahekordsed jutumärgid. Tähesümbolite puhul muudab Shift-klahv need suurtähtedeks.

18.jpg

Kolmanda sümboli saamiseks tuleb all hoida Alt Gr-klahvi

19.jpg

Täheklahvid töötavad sarnaselt – proovi kas saad ühe klahvi alt kätte järgmised tähed: sSšŠ.

Kui kui tekstirida saab “täis”, siis Word suunab kursori ise uue rea algusesse. Uue lõigu alustamiseks või tühjade ridade lisamiseks kasuta Enter-klahvi

21.jpg

Teksti kustutamine

Tavaliselt kasutatakse teksti kustutamiseks klaviatuurilt klahve Backspace ja DeleteBackspace kustutab kursorist vasakul olevad sümbolid jaDelete paremalt.

20.jpg

Sümbolite lisamine

Kuna standardklaviatuuri klahvide arv on piiratud, siis teatud märkide saamiseks tuleb pöörduda programmi enda poole. Kõikvõimalikud fondiga kaasatulevad sümbolid leiad Lisa>Sümbolid>Veel sümboleid.

Suvalise teksti lisamine

Aeg-ajalt on vaja saada harjutamiseks lihtsalt suvalist teksti. Selleks sisesta programmis soovitud kohta näiteks =lorem(3,7) ja vajuta Enter. See loob meile 3 lõiku, kus igas lõigus on 7 lauset. Kui kasutada hoopis =rand(3,7), siis võetakse abifailist suvalised tekstid. Eelis aga see, et kui meil on abi eesti keeles, siis luuakse ka suvaline tekst eesti keeles.

Lorem Ipsum on proovitekst, mida kasutatakse trükinäitena (dummy text) juba aastast 1500. Täpsemalt võid teksti kohta lugeda siit: http://et.lipsum.com.

Teksti selekteerimine, kopeerimine, lõikamine ja kleepimine

Teksti kopeerida või teisaldada saab klaviatuuri või hiire abil. Hiire abil teksti kopeerimiseks või teisaldamiseks tuleb vastav tekst selekteerida:

 1. vii hiirekursor soovitud sõna algusesse või lõppu
 2. hoia all hiire vasakutklahvi ja vea kursor sõna või kogu teksti lõpuni

Märgistatud osa taust on reeglina sinine või must ja tekst valge . Kiireks selekteerimiseks on paar trikki:

 • topeltklikk sõnal – selekteerib terve sõna
 • kolm klikk sõnal – selekteerib kogu lõigu

Teksti kopeerimiseks vajuta klaviatuuril Ctrl+C või lõikamiseks Ctrl+X. Kopeerimise puhul jääb kopeeritav osa alles, lõikamise puhul originaaltekst kaotatakse. Seejärel vii kursor sinna, kuhu soovid teksti paigutada ning vajuta klahvikombinatsiooni Ctrl+V.

Täpsemad kleepimise seaded, leiad avalehe lõikelaualt kleebi nupu alumisest osast.

See annab võimaluse kleepida ilma vorminduseta või näiteks hoopis pildina.

Teksti sisestamise reeglid

Oma tööde kirjutamisel jälgi kindlasti ettevõtte/kooli etteantud nõudeid. Kuid siit nõuded mis peaks olema iga kirjutisega:

 • Üks tühik – iga sõna vahele lisatakse ainult tühik; kaks tühikut on juba liiga palju!!!
 • Kirjavahemärgid – enne kirjavahemärki ei tohi panna tühikut; pärast kirjavahemärki tuleb kindlasti tühik.
  26.jpg
 • Poolitamine – väldi poolitamist!  (Kui on vaja hädasti poolitada, siis kasutada poolitusmärgi lisamiseks Ctrl ja – (miinus). See poolitab sõna, kui see satub rea lõppu. Muudel juhtudel poolitusmärk peidetakse)
 • Uus rida – kui rida täis saab, alustab programm ise uuelt realt automaatselt.
 • Uus lõik – kahe lõigu vahele võid jätta tühja rea – liigu Enter klahvi abiga.
  27.jpg
 • Uue lehe algusest – uue lehe algusesse liigu klahvikombinatsiooni Ctrl+Enter abiga.
 • Kirja suurus ja värv – reeglina on teksti suurus 12pt, musta värvi;
 • Pealkirjad – esimese taseme pealkirjad 16pt ja alapealkirjad 14pt; pealkirja lõppu punkti ei pane!!!
 • Taandrida – klassikalist taandrida tekstidokumentides ei kasutata

HARJUTUS 1

 • Ava programm Microsoft Word
 • Loo uus tühi dokument
 • Sisesta järgmine tekst õigesti
 • Lisa kaks tühja rida ja sisesta järgmised sõnad
 • Lisa paar tühja rida ning sisesta read, mis sisaldavad sümboleid
 • Salvesta oma töö nimega Harjutus01.docx ja lae üles pilve (OneDrive, Google Drive, Dropbox vms).
  NB! Kõik failid pead lõpus olema kättesaadavad ja kõik sarnaselt nimetatud.

Attachments2

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Kontrolli tunnistust

Tööribale