Teksti vormindamine

Esitluste puhul soovitan kasutada seda vormingut, mis vaikimisi malliga kaasas on. Aga kui tunned, et pead muutma, siis ürita seda hoida võimalikult sarnane läbi esitluse. Teksti vormindamise võiks jagada kaheks:

 • märgivorming – tähtede, numbrite ja sümbolite tasemel vormindamine. Vajalikud tööriistad asuvad Avalehe Font grupis.
 • lõiguvorming – kogu lõigu vormindamine, mille tööriistad asuvad Avalehe Lõik grupis.

Märgivorming

Font ja selle suurus

Font grupi esimesed tööriistad vastutavad fondi ja selle suuruse määramisega.

Esitlustel puudub kindel font ja selle suurus. Kasutades oma kooli või firma esitluspõhja, siis on seal font määratud ja ilus oleks seda kasutada. Fondi suurust saad valida rippmenüüst, sisestada ise soovitud number või kasutada Suurenda fonti või Vähenda fonti nuppe.

Fondi stiil

Teksti paremaks silmapaistmiseks on meil mõned valikud. Ole hea – ära üle pinguta.

 • paks – muudab teksti paksuks ja selgesti eristatavaks. Kasuta harva ja oluliste sõnade esiletoomiseks.
 • kursiiv – muudab teksti kaldkirja. Kasuta võõrkeelsete sõnade ja tsitaatide juures.
 • allakriipsutus – lisab teksti alla joone.
 • teksti varjutust – lisab tekstile varju. Hea võimalus teksti rohkem esile tuua, kui too ei taha tekstid eristuda.
 • läbikriipsutus – tekstile tõmmatakse joon peale.

Teksti värv ja teksti esiletõstuvärv

Teksti värvimiseks kliki nupul Fondi värv. Kuigi valik on kirev, siis parim värv on must. Fondi värvi kõrval asub nupp Teksti esiletõstuvärv. Antud tööriist ei ole kindlasti mõeldud teksti vormindamiseks – seda kasutatakse tekstile tähelepanu juhtimiseks.

Märgisamm

Microsoft PowerPointi programmis on eraldi välja toodud ka märgisammu muutmise valik, mida võib kohata eelkõige pealkirjade vormindamise puhul. Valik Väga tihe tõmbab tekstivahed kokku ning Väga hõre surub võimalikult laiali.

Täheregister

Microsoft PowerPoint võimaldab kenasti muuta tähetede kõrgusi paari klikiga. Näiteks kui oled trükkinud kogemata suurte tähtedega, siis klikk Lausealguse suurtähed. teeb selle korda.

Eemalda kogu vormindus

Kui oled esitluses suure vorminduse segaduse tekitanud või veebist kopeerides liiga palju kaasa haaranud, siis Eemalda kogu vormindus eemaldab kõik üleliigse. Õigemini määrab ta tekstile vaikimisi vorminduse.

Lõiguvorming

Lõiguvormingu tööriistad vormindavad kogu lõiku või lõikusid tervikuna.

Täpp ja numberloend

Esitlustes kasutatakse reeglina ja ka vaikimisi täpploendit. Seejuures soovitav on kasutada iga lauset eraldi täpploendi reana. Numberloend võta kasutusele, kui rolli mängib elementide järjekord.

Suurenda ja vähenda taanet

Suurenda taanet ja Vähenda taanet tööriistu saame kasutada loendi alamelementide loomiseks.

Täpploendi alamelementide puhul on soovituslik kasutada teist tüüpi märke. Numberloendi puhul ei luba programm lisada 1.1., 1.2. jne loendit.

Reasamm

Vaikimisi reasamm on esitluses täitsa piisav. Kui soovid seda muuda, siis jälgi, et read ei läheks liiga sõredaks.

Joondus

Valida on vasak-, kesk-, parem-, või rööpjoonduse vahel. Vaikimisi on sisselülitatud vasakjoondus, st et lõigu vasak serv on joondatud vasaku veerise järgi. Rööpjoonduse puhul jaotub tekst ühtlaselt vasak- ja paremveerise vahel. Kui viimane rida on liiga lühike, siis hoitakse see vasaku serva lähedale. Enamus kirjalikke töid peab olema joondatud rööpselt.

Lisa või eemalda veerud

Antud tööriist lubab tekstikasti siseselt muuta veergude arvu. Eelis sisupaigutuse ees on võimalus veergudeks muuta seotud teksti.

Teksti suund

Kui peaksid looma esitluse monitori, mis on muudetud püstiseks, siis see on hea vahend muuta kogu esitluse paigust.

Joonda tekst

Võimalik joondada teksti tekstikasti suhtes. Koostöös horisontaalse keskele joondamisega on võimalik teksti paigutada täpselt lehe keskele.

Teisenda SmartArt-pildiks

Uue PowerPoint 2016 programmiga on lisatud uus tööriist, mis teeb loendi elementidest SmartArt diagrammi. Ja mõnikord tuleb see päris kenasti välja. Aga diagrammi kasutamisest natuke hiljem.

WordArt tekstiefektid

Kui tekst on selekteeritud või kursor asub tekstikasti sees, siis avaneb menüü Joonistusriistad.

Sealt alt leiad WordArt-laadid grupi, kus saab lisada tekstile juba valmiskujunduse või luua endale sobilik efekt. Valida saad:

 • vari
 • peegeldus
 • sära
 • kaldlõige
 • ruumiline tööre
 • transformatsioon

Attachments2

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Kontrolli tunnistust

Tööribale