Tiitelleht, päis, jalus ja leheküljenumber

Tiitelleht

Iga suurem kirjatükk algab tiitellehega ning sellele lisatakse järgmised vajalikud andmed:

  • kooli nimetus suurte tähtedega: HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS;
  • õpperühm pikalt: IT-süsteemide nooremspetsialist IT22;
  • autor: ees- ja perekonnanimi: Karin Eegreid;
  • töö pealkiri suurte tähtedega: ETTEVÕTTEPRAKTIKA OÜ FIRMA;
  • töö liik (referaat, praktika aruanne jne): Praktikaaruanne;
  • töö juhendaja ees- ja perekonnanimi: Juhendaja: Keegi Õps;
  • töö valmimise koht ja aasta: Uuemõisa 2022.
Kui juhendaja ei ole öelnud teisiti, siis kõik tiitellehed tehakse eesti keeles. Tiitellehe vorminduse nõuded:
  • teksti suurus 16pt
  • reasamm 1,5
  • enamus tekstist on joondatud keskele 174.jpg, kuid juhendaja on joondatud paremale 173.jpg.

Päis ja jalus

Nüüd oleks vaja lisada aruandele leheküljenumber ja päisesse natuke infot. Leheküljenumbri lisamiseks vali menüüst Lisa>Leheküljenumber>Lehe allserv>Tavanumber 3

Leheküljenumbri lisades aktiveeritakse nii päis kui ka jalus ning kuvatakse vastav menüü. Kuna tiitellehel ei tohi numbrit näidata, siis tuleb menüüst nüüd valida Päise- ja jaluseriistad>Erinev esileht.

Leheküljed (väljaarvatud esileht) peavad sisaldama kooli, sinu ja kursuse nime.

Teksti suurus päises on 10pt ja font on sama mis kogu tekstil. Paremasse äärde liikumiseks kasuta klaviatuuril TAB-klahvi. Teisele reale liikumiseks vajuta Enter-klahvi. Päise alla lisa aga peenike joon, mille leiad Avaleht>Äärised>Allääris. Soovitan teha päise jaoks ka luua oma laadi.

Päisest väljumiseks kliki Sule päis ja jalus nuppu või tee topeltklikk dokumendi keskel.

 

Attachments1

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Kontrolli tunnistust

Tööribale