Töötamine tabeldustega (HARJUTUS 7)

Lihtsad tabelduskohad

Üks võimalus on teksti paigutada tabelduskohtade abil. Selle abil saad luua täidetavaid blankette või tekitada tabeli-laadne struktuur ilma päriselt tabeleid kasutamata. Tabelduskohti lisatakse TAB-klahvi abil.

Klikkides antud klahvil, viiakse dokumendis kursor edasi 1 tabulaatori võrra, mis on vaikimisi 1/2 tolli e. 1,27 cm vahega.

Ja nii kasutades saab tekitada kenasti joondatud veergusid.

Tabelduskohtade lisamine

Programm võimaldab meil muuta tabelduskoha pikkust ja joondust. Nimelt asub programmi vasakus üleval nurgas märgis, mis meenutab L-tähte.

Sellel klikkides märgised vahetuvad ja meid huvitavad praegu järgmised neli:

  •  vasak-tabelduskoht – tekst joondatakse vasaku serva järgi
  •  parem-tabelduskoht – tekst joondatakse parema serva järgi
  • kesk-tabelduskoht – tekst joondatakse märgise alla
  •  kümnend-tabelduskoht – komaarvud joondatakse koma järgi märgise alla

Märgise lisamiseks vali õige märk ja kliki joonlauale.

Lisatud märgiseid on võimalik ümbertõsta ja kustutada. Kustutamiseks haara märgisest ja sikuta alla. Oma lisatud märgised peidavad ära vaikimisi kohad vasakult ning kasutaja või ka hiljem tabelduskohtade asukohta muuta. Nüüd kui oled märgi lisanud, siis tabulaator hüppab otse sinu märgini.

Tabelduskohtade muutmine

Antud näite puhul joonduvad kõik vasaku külje järgi. Kui sooviksime komakoha järgi joondada, siis märgista kõik andmed ning tee tabelduskohal topeltklikk. Avanenud aknas vali tabelduskoht (hetkel on näha üks 5,75 cm), mida soovid muuta ja vali uus joondus.

Pilgupüüdja lisamine

Tabelduskohtade vahele saab lisada ka pilgupüüdja. Selleks tee tabelduskohale topeltklikk ja vali avanenud lõigu aknast ‘Tabelduskohad‘ pilgujuht.

Antud pilgupüüdjat saame kasutada ka täidetavate vormide punktiiri loomiseks.

Ülesanne 7

  • Kasuta tabelduskohti ja pilgujuhti, et luua lünkadega dokument
  • Font Arial või Times New Roman ja suurus 12pt
  • Reasamm 1,5

251

 

Attachments2

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Kontrolli tunnistust

Tööribale