Java programmeerimine

150 OSALEJAT

Kursuse eesmärgiks on täiendada õpilase programmeerimise oskusi, kasutades selleks objektorienteeritud programmeerimise (OOP) viisi. See tähendab, et programmi vaadatakse kui klasside kogumit, kus igal klassil on oma kindel ülesanne. Alustame õpetust päris algusest, kus teemade läbimisel tuleb lahendada konspektile tuginedes erinevaid ülesandeid. Kursuse lõpuks orienteerub Java programmeerimisega seotud põhimõistetega ja oskab luua lihtsamaid programme.

Eelteadmised

Kursuse edukaks läbimiseks on vähemalt kesktasemel arvutikasutusoskus ja läbitud mingisugune programmeerimise alustega seotud teema. Näiteks Javascript, Python, PHP vms

Teemad

 • Java – Sissejuhatus ja paigaldamine
 • Java – Hello World
 • Java – Muutujad (Ülesanne 1)
 • Java – Numbrite maailm (Ülesanne 2)
 • Java – Massiiv ja järjend (Ülesanne 3)
 • Java – Sõnetöötlus ehk töötamine tekstiga (Ülesanne 4)
 • Java – Tingimuslaused ja tsüklid (Ülesanne 5)
 • Java – Dünaamiline loend ja failiga töötamine (Ülesanne 6)
 • Java – Vead ja erindid (Ülesanne 7)
 • Java – Meetodid ja klassid (Ülesanne 8)
 • Java – ISESEISVAD ÜLESANDED I
 • Java – Klasside omavahelised seosed (Ülesanne 9)
 • Java – Ülem- ja alamklassid (Ülesanne 10)
 • Java – Testimine (Ülesanne 11)
 • Java – Graafiline kasutajaliides (JavaFX, Ülesanne 12)

Hinnangud

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

Keegi pole julgenud veel hinnata :)

TAKE THIS COURSE
 • FREE
 • Piiramatu
 • Course Badge
 • Course Certificate

Viimased postitused