Excel 2016 – Diagrammide loomine

Excel võimaldab arvulisi andmeid kuvada graafiliselt – diagrammide ehk arvjooniste abil. Arvutustele see otseselt midagi juurde ei anna, kuid kui on vaja koostada aruandeid või esitlusi on see ideaalne võimalus. Kuna tegemist on üpris mahuka teemaga, siis jagan selle mitme peatüki vahel.

Alustame sellest, et vaatame, millised on hea diagrammi koostamise aluseks, millised diagrammi tüübid on tänapäeval kasutuses, mis on standardse diagrammi osad, kuidas diagrammi luua ja andmeid muuta, diagrammi vormindamist ja kopeerimist teise dokumenti.

Hea diagramm

Hea diagrammi eelduseks on lihtsus:

 • ole täpne ja leia asja mõte
 • ära aja vormindamisega asja kirjuks
 • kolmemõõtmelised ja piltidega diagrammid ajavad asja samuti keeruliseks
 • ära muuda diagrammi liiga väikseks
 • ära ürita kuvada kõiki andmeid ühes diagrammis
 • loobu diagrammist, kui andmeid on liiga vähe
 •  vali õige diagrammi tüüp

Diagrammi tüübid

Diagrammide liigitamiseks vastavalt kasutusele on erinevaid. Meie puutume kokku diagrammidega, mida kirjeldatakse vastavalt kasutatavate geomeetriliste kujundite järgi.

 • tulpdiagramm – tegemist on kõige selgemas mõistes võrdlusdiagrammiga – võrreldakse vaid samalaadsete nähtuste vahelisi üldisi proportsioone. Tulpdiagrammi tunneb ära üksteise kõrval asetsevatest vertikaalsete ristkülikute järgi.
  233.jpg
  Kui asetame samale diagrammiväljale mitu lihtdiagrammi, nimetatakse seda liitdiagrammiks.
  234.jpg
 • joondiagramm – tegemist on dünaamikadiagrammiga, sest see näitab andmete muutumist ajas.
  235.jpg
 • sektordiagramm – näitab moodustavate andmete proportsionaalset suurust summasse. See diagrammitüüp illustreerib alati ühte andmeseeriat.
  236.jpg
  Kui tahate rõhutada mingit kindlat väärtust, on võimalik sektori lõike eemaldada
  237.jpg
  Selle diagrammi juurde võib lugeda ka rõngasdiagrammi, mis samuti näitab osa tervikusse. Erinevus ringdiagrammiga on ava ringi keskel.
 • lintdiagramm – sarnaneb tulpdiagrammile ja erineb selle poolest, et tulbad kuvatakse horisontaalselt
  238.jpg
 • kihtdiagramm – ühendab endas joon- ja tulpdiagrammi, kuvades suurust ajas muutuvana. Oluline on siin kogu hulga esitamine
  239.jpg
 • XY (punktdiagramm) – diagramm näitab suhteid numbriliste väärtuste vahel erinevates andmeseeriates või visandab kaks numbrigruppi üheks seeriaks xy-kordinaatides. Tavaliselt kasutatakse teaduslike andmete illustreerimiseks.
  240.jpg
  Punktdiagramm sarnaneb väga joondiagrammile. Kasuta joondiagrammi, kui andmeid saab kuvada ajalises järjestuses. Punktdiagrammi kasuta rohkem võrdlemiseks.
 • börsidiagramm – seda diagrammi kasutatakse eelkõige aktsiahindade kõikumiste kuvamiseks. Edukalt saab seda diagrammi kasutada aastatemperatuuride kasutamisel.
  241.jpg
Diagramme on päris palju, iga põhidiagramm jaguneb omakorda gruppideks ning saab kutsuda kuidas iganes. Kenad kokkuvõtted ja abimaterjalid leiad www.stat.ee koolinurgast või Riina Miljan’i poolt koostatud materjalidest.

Diagrammi osad

Et saaks diagrammidele esitada erinevaid nõudmisi, peame teadma, mis osadest diagrammid õieti koosnevad.

242.jpg

Nagu näete, koosneb diagramm päris paljudest osadest ning kõik need on muudetavad ja omaette vormindatavad. Diagrammide loomiseks pead jälgima, et kindlasti peavad olema esitatud järgmised osad

 • Pealkiri – iga diagramm peaks olema varustatud pealkirjaga ehk diagrammi tiitliga, mis ütleb selgelt, mida diagramm kuvada üritab.
 • Skaala – ühtlaste intervallidega, mitte liiga tihedalt
 • Telgede ja tähiste nimetused — tähise nimetus, olgu see arv või tekst, ei tohi teljest liiga kaugele ulatuda. Kui tähised on loogilised ja ühtemoodi mõistetavad, näiteks aastad 2006, 2007, jne, pole telje nimetust vaja.
 • Abijooned moodustavad koordinaatvõrgustiku, mis on mõeldud andmete lihtsamaks lugemiseks
 • Legend – kui andmeridu on rohkem, siis on ülioluline lisada leppemärkide seletus ehk legend.

Diagrammi loomine sekunditega

Excelis on lihtsa diagrammi loomine vaid mõne hiirekliki kaugusel. Kui süveneda, siis võime luua väga keerulisi ja omanäolisi diagramme. Selles peatükis vaatame kuidas seda kõike teha ning vaatame kui lihtne on neid kopeerida teistesse programmidesse. Valime õppimiseks lihtsa tabeli, mis pärineb www.stat.ee lehelt.

Võtame näitena kasutusse tabeli, mis kuvab natuke statistikat kutsehariduse kohta. Oletame, et meil on vaja luu diagramm õpilaste arvu muutuste kohta. Kui on teada, millistest andmetest on diagrammi vaja, siis tee oma selektsioon hoides all Ctrl-klahvi.

Selekteeri andmed ja vali Lisa>Tulpdiagramm>Kobardiagramm

Valides soovitud diagrammitüübi, luuakse see vaikimisi samale töölehele.

Diagrammi andmete muutmine ja kiire kujundamine

Kui on vaja Exceli tabelis andmeid muuta, siis ei pea tabelit ära kustutama. Lihtsalt muuda andmeid ja diagramm muudab end ise.

Kindlasti panid tähele, et teljestik ja andmed on korras. Neid pole reeglina vaja muuta. Kui on vaja midagi ikkagi muuta, siis toimub kõik topeltkliki abil. Nagu iga objektiga, kuvab Excel 2016 vastavad tööriistad. Nii on ka diagrammidega. Kliki suvalisel andmetulbal ja vali Diagrammiriistad>Kujundus>Diagrammilaadid

Diagrammilaadidest leiad erinevaid värvi kui stiililahendusi.  Ühe tulba värvimine annab hea võimaluse tähelepanu tõmbamiseks. Selleks tee kaks “aeglast” klikki. See tähendab, et esimene klikk valib kõik tulbad. Teine klikk pärast seda ainult ühe tulba.

Diagrammi teisaldamine

Nagu eelpool mainisin, luuakse diagramm vaikimisi samale töölehele, kus on andmed. Excel võimaldab sama diagrammi kuvada eraldi töölehel.

 • Aktiveeri diagramm (üks klikk suvalises kohas diagrammil)
 • Vali menüüst Diagrammiriistad>Kujundus>Teisalda diagramm
 • See avab Diagrammi teisaldamise akna

  • Uus leht – lisa uue töölehe nimi ning OK vajutades lisatakse diagramm uuele lehele
  • Objekt lehel – kui töövihikus on rohkem lehti, siis on võimalik teisaldada diagramm teisele lehele
 • Hetkel valin ‘Uus leht’ ning diagramm luuakse täies mõõdus
 • Kui soovid saada diagrammi tagasi objektina töölehele, siis vali uuesti Diagrammiriistad>Kujundus>Teisalda diagramm ‘Objekt lehel’

Diagrammi tüübi muutmine

Nüüdseks on selgunud, et me sooviks hoopis neid andmeid kuvada joondiagrammina. Ka seda on Excel 2016 väga lihtne teha.
 • Aktiveeri diagramm
 • Vali menüüst Diagrammiriistad>Kujundus>Muuda diagrammi tüüpi ja teen valiku Joondiagrammil
 • Ja tulemuseks saame kena joondiagrammi

Diagrammi kopeerimine MS Word 2016 dokumenti

Kuna MS Word 2016 kuulub samasse kontoripaketti, siis programmide omavaheline ühilduvus on ideaalne.

 • Selekteeri ja kopeeri (Ctrl+C) diagramm
 • Ava Word 2016 ja kleebi diagramm (Ctrl+V)
 • Kopeerimisel kasutatakse vaikimisi kleepimist, mis kasutab diagrammi kujundust ja lingi andmeid. See tähendab, et kui teed Exceli failis olevates andmetes muudatusi, siis muutub ka diagramm.
 • Kui kasutada Word 2016 kleepimissuvandeid, siis on valik suurem. Kui pildi järgi jälgime, siis kaks esimest kopeerivad andmed ilma linkimata, kuid säilivad diagrammi omadused mida saab vabalt vormindada. Järgmised kaks on lingitud Excelis olevate andmetega ning viimane võimalus pakub salvestamist pildina.
 • Kui aktiveerid Wordis diagrammi, siis avanevad samad Diagrammiriistad, millega saab teha täpselt samu kujundusi, mis Excelis. 

Sektordiagramm

Iseenesest pole sektordiagrammi loomine erilisem kui teiste diagrammide loomine. Kuid siinkohal tahaks näidata, kuidas saab soovitud sektorit teistest eraldada. Vaatame järgmist diagrammi:

260.jpg

Nüüd kui teed kaks klikki (mitte topeltklikki) soovitud sektori lõigul, saad sellest kinni haarata ja lohistada eemale.

261.jpg

See on väga hea võimalus just sellele sektorile tähelepanu tõmmata.

Attachments12

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Kontrolli tunnistust

Tööribale