Tabeli loomine ja vormindamine (Harjutus 9)

Tabeli lisamine

Tabel on informatsiooni struktureeritud hoidmise viis. Tabel koosneb ridadest ja veergudest, mille ristumiskohta nimetatakse lahtriks. Tabelisse võib lisaks tekstile lisada näiteks pilte, valemeid, jooniseid jne.

103

Tabeli lisamiseks vali menüüst Lisa>Tabel. Väiksemate tabelite puhul lohista hiirega üle ruudustiku. Microsoft Word näitab samaaegselt milline tabel tuleb.

Sama rippmenüü järgmine valik on Lisa tabel, mis lubab lisada soovitud ridade ja veergude arvu.

Automaatsobituse alt saad valida tühja tabeli laiuse:

 • Kindel veerulaius – võimalus lisada kindel veeru laius (Automaatne sobitab tabeli kogu lehe laiusega)
 • Automaatsobita sisuga – veeru laiused sõltuvad lahtri sisust
 • Automaatsobita aknaga – sarnane Automaatse sobitusega, kus tabeli laius sobitatakse lehe laiusega

Andmete lisamine tabelisse

Tabeli täitmiseks kliki hiirega soovitud lahtrisse ja sisesta soovitud tekst. Järgmisse lahtrisse liikumiseks võid kasutada samuti hiirt või TAB-klahvi.

108.jpg

Ridade ja veergude lisamine/kustutamine

Kui tabel on lisatud ja klikid suvalises lahtris, siis kuvatakse Tabeliriistad, mis on jagatud omakorda Kujundus ja Paigutus alammenüüks. Kõik tabeliga tehtavad toimingud on nende kahe menüü all.

Tabelile uute ridade ja veergude lisamiseks liigu Tabeliriistad>Paigutus

Siin on väga selgesti näha, mida miski nupp teeb. Kustutamine on tehtud natukene raskemaks, et eksimisvõimalus oleks väiksem.

Tabeli suuruste muutmine

Lihtsaim viis tabeli suurusi saad muuta on hiirega haaramine joontest ja lohistamine.

Nii saad muuta nii kõrgust kui ka laiust. Kuid käsitsi joondamine ei pruugi alati olla kõige parem. Täpsete mõõtude lisamiseks selekteeri soovitud veerg, rida või kõik ning vali menüüst Tabeliriistad>Paigutus vastavalt kõrgus või laius.

Sama seadistuse kõrval asuvad kaks nutikat tööriista: Hajuta read ja Hajuta veerud. Nende abil saad erineva suurustega read või veerud muuta ühesugusteks.

Tabeli kujundamine

Tabelis oleva teksti vormindamine toimub nagu ikka tavaline märgivormindus – märgista kogu tekst ja eemaldame näiteks lõiguvahed ja muudame reasammu 1,0. Seejärel märgistan kõige ülemise rea ja muudan teksti paksuks ja oranži värvi.

109.jpg

Kui oleme lahtrid suuremaks teinud siis näeme, et tekst paigutatakse vaikimisi üles vasakule. Sisu paigutamiseks vali Tabeliriistad>Paigutus>Joondus. Siin näeme üheksat kasti, mis näitavat kuhu tekst lahtris paigutatakse.

Lahtri sisu värvimiseks ja joone stiili muutmiseks leiame vajalikud tööriistad Tabelisiistad>Kujundus alt. Tausta värvi lisamiseks selekteeri soovitud lahtrid ning vali Varjustus.

Tabeli joonte vormindamiseks on rohkem võimalusi – joone stiil, jämedus ja värv. Vähemalt ühte parameetritest muutes aktiveeritakse Joonista tabel, mis võimaldab hiirega klikkida või lohistada soovitud joontel.

Kiire võimalus tabelit vormindada on kasutada tabelilaade, mille leiad Tabeliriistad>Kujundus alt. Lihstalt lohista hiirega üle ja tee oma valik.

Kasutades tabelilaade, tekivad tabelile valikud ja me saame määrata, kas tabelil on päiserida, triibutatud read vms.

Tabeli sorteerimine

Tabelis olevate andmete sorteerimiseks vali menüüst Tabeliriistad>Paigutus>Sordi.

Avanenud aknas jälgi, et Päiserida oleks sisselülitatud ning seejärel vali millise veeru järgi soovid sorteerida. Kuna tegemist on nimedega, siis tüüp jääb tekstiks ning valime Tõusev järjestus.

Tabeli struktuuri muutmine

Kiire võimalus lahtreid ühendada, on kustutada ülearused jooned. Kasuta selleks Tabeliriistad>Paigutus>Kustutuskumm tööriista ning kliki soovitud joontel.

119.jpg

Kustutuskumm on tegelikult suhteliselt valutu ja kiire. Sarnased vahendid lahtri ühendamiseks ja tükeldamiseks Tabeliriistad>Paigutus>Ühendamine grupis.

Lahtrite ühendamiseks tuleb soovitud lahtrid ära märgistada ning valida tegevus – näiteks ühenda lahtrid.

121.jpg

Harjutus 9

Harjutamiseks koostame kaks tabelit.

Harjutus 9.1

 • Loo tabel: 5 veergu ja 6 rida
 • Lisa andmed
 • Joonda numbrid paremale
 • Vorminda read
 • Peida alumise rea kolme esimese lahtri alumised jooned

Harjutus 9.2

 • Loo 10×10 tabel
 • Ridade kõrgus 1cm
 • Esimene veerg on 3cm, ülejäänud 1cm
 • Esimene rida on kokkuühendatud
 • Esimese rea tekst on nii horisontaalselt kui vertikaalselt keskel
 • Esimese rea taust on värvitud

Attachments5

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Kontrolli tunnistust

Tööribale